Czat

Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

Seehund
24.11.2020

Seehund
22.11.2020
Wiemy, gdzie dobrych doradców może znaleźć. .....ale czy szansę wykorzysta?

Apis
22.11.2020
Gdyby miał dobrych doradców w swoim gabinecie... Ma szansę: triumwirat "WZŻ" się rozleciał. Grin

Seehund
22.11.2020

Apis
16.11.2020
@Ziomal - byłoby zapewne trochę lepiej gdyby nie "desant" z poprzedniej ekipy w MGMiŻŚ. Wnieśli swoje "nie da się" ale czy trzeba było ministerstwo likwidować aby się ich pozbyć?

Nie TEN-T'y droga (wodna) - mówi Ministerium od TransportuDrukuj

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie włączy do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej, połączenia Dunaj – Odra – Łaba, Kanału Śląskiego i Dolnej Wisły - wynika z odpowiedzi na interpelację posłanki Ewy Wolak w tej sprawie.

Na postulat posłanki Wolak wpisania do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej, połączenia Dunaj – Odra – Łaba, Kanału Śląskiego i Dolnej Wisły, Ministerstwo odpowiada, że: - Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania prawne w UE odnośnie do ochrony środowiska oraz nowych wytycznych Unii w zakresie sieci TEN-T, przygotowanie i realizacja możliwych projektów z tego zakresu stanowi proces o długim horyzoncie czasowym - tłumaczy Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

„Byłe Ministerstwo Infrastruktury i obecne MTBiGM przeanalizowały i skonsultowały możliwości rozbudowy sieci dróg wodnych śródlądowych w standardzie sieci TEN-T (IV i V klasa żeglowności) na terytorium Polski i państw sąsiednich. Wynika z nich, że najbardziej realne jest przeprowadzenie rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej i oparcie na tym szlaku wodnym głównego połączenia wodnego Polski z krajami ościennymi.

W trybie obecnie trwającego procesu rewizji wytycznych UE w sprawie sieci TEN-T w zakresie drogi wodnej Odry nasz resort postulował uwzględnienie na tej sieci kolejnego odcinka od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej. Udrożnienie tego odcinka stanowiłoby jeden z etapów rewitalizacji drogi wodnej na całym jej odcinku. Pozwoliłoby to otworzyć możliwość połączenia z siecią dróg wodnych Dunaj – Odra – Łaba. Istotna dla powodzenia tego projektu jest także budowa kanałów łączących dorzecza ww. rzek na terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji. Kwestia ta jest obecnie przedmiotem studium wykonalności, które przyniesie odpowiedź na pytanie o uzasadnienie ekonomiczne takiego przedsięwzięcia.

Komisja Europejska w swoim projekcie nowych wytycznych UE w sprawie sieci TEN-T, opublikowanym 19 października 2011 r., zaproponowała pozostawienie na tej sieci jedynie fragmentu dolnego odcinka Odry. Strona polska wielokrotnie przekazywała zarówno Komisji, jak i odpowiedniej grupie roboczej Rady negatywne stanowisko w tej sprawie. Obecnie MTBiGM, w trybie prac grupy roboczej Rady, zaproponowało rozważenie uwzględnienia także III klasy żeglowności na sieci TEN-T w ściśle uzasadnionych przypadkach. Dotyczyłyby one także Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, restrykcyjne przepisy UE w zakresie ochrony środowiska i konieczność realizacji innych priorytetów w zakresie infrastruktury transportu, zadania te będą mogły być wdrażane etapami w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym, niż obejmuje SRT. Jednocześnie należy zauważyć, że projekt przekształcenia górnej Wisły w drogę wodną IV klasy nie jest objęty obecną SRT z uwagi na zbyt wstępny etap planistyczny i zbyt odległy horyzont czasowy ewentualnej jego realizacji, o ile w dzisiejszych i przyszłych uwarunkowaniach jest to w ogóle możliwe.”

źródło: Sejm, rynekinfrastruktury.pl
Foto: Janusz Fąfara
#1 | zwierusinski w 26.02.2012 12:23
Jak się nic nie robi nawet etapami, to można mieć pretensje tylko do pana Boga.Nowy prezes KZGW i parlamentarzyści mogą się teraz wykazać. Ale ten odległy horyzont czasowy może doprowadzić do całkowitej dewastacji.
#2 | wladyslaw styp w 27.02.2012 17:36
Prawie 60 lat słyszę tą piosenkę budowa zbiorników modernizacja drogi wodnej budowa kanału Odra Dunaj kanału Górnośląskiego i nic, cofamy się Odra staje się coraz płytsza, podobnie droga wodna Odra Wisła i sama Wisła. pozostały tyko plany, oby nie było podobnie, oby się nie skończyło tylko na planach.
#3 | egonzeglarz w 27.02.2012 23:44
Planów ci u nas dostatek lecz na wykonanie musimy poczekać do kolejnych rozbiorów :-
((
#4 | baca_young w 28.02.2012 00:49
"...odległy horyzont czasowy"- brzmi bardzo uczenie i salonowo.Wygląda na to,że kolejne cztery lata mamy... "w plecy". Grabarczyk przynajmniej robił...wrażenie.
#5 | Apis w 28.02.2012 10:06
To ilustracja "myślenia kadencyjnego". Wszystko, co czasem realizacji przekracza kadencję to "odległy horyzont czasowy", którego nie warto brać pod uwagę... Oto polska (współczesna) myśl polityczna w każdej opcji.

Mieliśmy u władzy SLD - przyszła powódź tysiąclecia, potem mieliśmy PIS - nie było nawet departamentu ds żeglugi śródlądowej, mamy dwie kadencje PO - nihil novi sub sole....

Króluje "model Kaplera":
"Co tu robić, żeby nic nie zrobić i dobrze na tym zarobić..."
#6 | koj w 28.02.2012 14:05
Najnowsza Interpelacja w sprawie działań Pana Jankowskiego Wiceministra MT,B i GM.
Zgłaszający Jan Ziobro
Interpelacja nr 2338
w sprawie wystąpienia konfliktu interesów w działalności prezesa Zarządu CDM sp. z o.o. pełniącego rolę konsultanta w procesie przeprowadzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Transportu i jednocześnie pełniącego funkcje prezesa Zarządu Enerco sp. z o.o. oraz wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.
Tekstu interpelacji jeszcze nie ma na stronie Sejmu.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.

Oceny

Ocena zawartości jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się by zagłosować.

Żadne oceny nie zostały dodane.