Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.
mkrakowiak74 12.03.2019 19:46
[url]https://gazetakrakowska.pl/krakow-p lazy-nad-wisla-nadal-nie-bedzie-kladki-l udwinowkazimierz-tez-barki-z-restrykcjam i/ar/13957001?fbclid=IwAR1K343iSi8w9BT39 Ok-gyKExl2WZDSR0yZicMtwmb7_RhwSyN3I1jANi
mkrakowiak74 12.03.2019 19:35
https://gazetakrakowska.pl/krakow-plazy- nad-wisla-nadal-nie-bedzie-kladki-ludwin owkazimierz-tez-barki-z-restrykcjami/ar/ 13957001?fbclid=IwAR1K343iSi8w9BT39Ok-gy KExl2WZDSR0yZicMtwmb7_RhwSyN3I1jANiK0#wi
tiktak 16.02.2019 21:32
tiktak 13.02.2019 19:47