O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną

Ostatnia aktualizacja 4 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Tematyka związana z tytułowym przekopem co jakiś czas pojawia się na łamach prasy i nie tylko, wzbudzając wiele kontrowersji, z których to większość dotyczy wpływu tej inwestycji na cały ekosystem Zalewu Wiślanego. Jak do tej pory argumenty ekologiczne są nie tylko najczęściej ale też najgłośniej podnoszone a tym samym zdominowały nie tylko argumenty ale i racje innej natury : przede wszystkim gospodarcze (m. in. ożywienie działalności portu w Elblągu) oraz turystyki wodniackiej, która powinna wpłynąć na rozwój marin i przystani na samym Zalewie, z którego z kolei jest połączenie m. in z Pętlą Żuławską itd.
Ale być może te argumenty są z kolei zbyt słabo podnoszone ...

Jak podało Radio Gdańsk ruszyły jednak konsultacje społeczne w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej - najbardziej prawdopodobne miejsce to okolice Nowego Świata (pomiędzy Sztutowem a Krynicą Morską). O ile projekt ten zostanie pozytywnie zaakceptowany inwestycja ta od jej rozpoczęcia miałby trwać ok. 4 lat.
http://www.portalmorski.pl/morze-inne...i-wislanej
zbyszek1zbyszek1Użytkownik Użytkownik
Dodano 9 lat temu
Sprawa przekopu ma już wielu zwolenników.
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witaj Zbyszek !

Cytat

Sprawa przekopu ma już wielu zwolenników

I oby ich przybywało - sprawa ta powinna być priorytetową dla lokalnych samorządów gmin tego terenu jak i urzędu marszałkowskiego a pełne wsparcie w tej sprawie powinni uzyskać ze strony posłów i senatorów z pomorskiego.
Dobrze napisany, opracowany i uzasadniony plan powinien pomóc w pozyskaniu środków z UE na realizację tej inwestycji i oby czas na podjęcie decyzji o niej jak i samo wykonanie przekopu nie odkładano w nieskończenie długim okresie, jak to u nas w złej modzie ...
Miejmy zatem nadzieję, że czas konsultacji społecznych będzie dobrze wykorzystany a racje ekonomiczne i społeczne zostaną dobrze wyartykułowane i będą poważnym kontrargumentem przeciwko eko-terrorystom ...
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Sprawa przekopu przez Mierzeję Wiślaną nie jest jeszcze do końca ostatecznie rozstrzygnięta, by można było mówić o pierwszym etapie jej realizacji. Przedsięwzięcie to planowane wstępnie na lata 2015 - 2020 prawdopodobnie będzie znowu odłożone w czasie głównie z uwagi na opracowywanie jego dokumentacji, a warto przypomnieć, że trwa ono już siedem lat. Kolejnym powodem są wciąż przedłużające się badania i analizy, które już kosztowały ok. 5 mln PLN a zaleca się wykonanie kolejnych analiz.
Wygląda na to, że czas opracowania dokumentacji jak i zatwierdzonych badań i analiz będzie trwał dłużej niż samo wykonanie przekopu, którego długość ma liczyć ok. 1400 m a szerokość 60 m - jest to chyba kolejny przykład naszej narodowej specjalności : wszechobecnego marazmu i bicia piany lub młócenia słomy (jak kto woli) - zawsze tam, gdzie nie trzeba ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Ostatnio temat przekopu modny ... najnowsza informacja z "DB" wspomina o konsultacjach społecznych w tej sprawie. Spora część mieszkańców miejscowości usytuowanych nad Zalewem Wiślanym ma sceptyczny stosunek do tej planowanej inwestycji - największe obawy dotyczą oddziaływania przekopu na sam Zalew i jego środowisko, przynajmniej to, które można dostrzec gołym i nieuzbrojonym okiem, a więc plaże i czystość wód Zalewu, które do tej pory były największym atutem tych miejscowości i czyniło ten rejon niezwykle atrakcyjnym turystycznie i co ma duży wpływ na lokalna agroturystykę.
Ale prawdopodobnie, tak jak ze wszystkimi zmianami i nowościami, również i te będą wymagały czasu, by przekonać nieprzekonanych o korzyściach z tej inwestycji ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Temat przekopu zdaje się być rozwojowy ...

Polski oddział WWF opublikował na swojej stronie opinię nt. dyskutowanego ostatnio przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie asumptem dla tej dyskusji były przede wszystkim konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości usytuowanych nad Zalewem Wiślanym, jakie prowadził głównie Urząd Morski w Gdyni, który nie tylko przekonywał do potrzeby tej realizacji, ale wyjaśniał także na ile realne mogą być zagrożenia dla środowiska przyrodniczego samego Zalewu.
Jednak ogólna argumentacja ze strony UM Gdynia jest "za", mimo obaw i wyraźnej niechęci części mieszkańców różnych miejscowości. I nie ma się temu co dziwić, gdyż zawsze "nowe" jest i będzie przyjmowane z dozą dużej rezerwy czy nawet niechęci, a wynika to głównie z faktu, że pewne aspekty związane z tym projektem z uwagi na fakt, że są wartościami "niewymierzalnymi" (wspomniane aspekty środowiskowe, przyrodnicze i in.) i budzą obawę. Obszar Zalewu i a zwłaszcza Mierzei to tereny, gdzie głównie w okresie letnim jest duży ruch turystyczny, letniskowy itp. a spora część mieszkańców prowadzi własną działalność opartą głównie o agroturystykę, która jest dla nich (co zresztą jest zrozumiałym) jednym z głównych źródeł dochodu i utrzymania ich rodzin.
Obawa wynikająca z faktu, że po zrealizowaniu przekopu wartości przyrodnicze i środowiskowe, które od lat były koronnym argumentem dla wielu letników (preferujących wypoczynek w formie zorganizowanej jaki i indywidualnej), którzy rokrocznie wypełniali do ostatniego miejsca każdą rezerwę w ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych jak i w gospodarstwach agroturystycznych drastycznie spadnie, jest chyba nieuzasadniona.

WWF podaje jedynie za pomocą "okrągłych zdań" informacje o tym, że :

Cytat

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" nie uwzględnia konieczności osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej .

To takie słowa-klucze, słowa-wytrychy za pomocą których próbuje się do z góry założonej tezy "na siłę" dobierać argumentację. Wg WWF cały pomysł dotyczący przekopu Mierzei powinien być skazany na niebyt i nigdy nie powinien być brany pod uwagę - a wszystko to w imię szczytnych idei ochrony środowiska naturalnego tego rejonu (Zalew i sama Mierzeja).


Inne :

Cytat

W prognozie nie uwzględniono wielu kluczowych oddziaływań planowanego przekopu Mierzei Wiślanej, m.in. nie wiadomo jakie będzie natężenie ruchu po planowanym torze wodnym, co całkowicie podważa wartość dokumentu, ponieważ nie można przewidzieć wpływu zrealizowanej inwestycji na środowisko.

Ruch statków towarowych będzie z konieczności ograniczony a ograniczenie to będzie wynikało z parametrów całej drogi wodnej [głębokość wód od strony Zat. Gdańskiej na podejściu do kanału, głębokość kanału stanowiącego przekop (statki o zanurzeniu maks. 4 m), głębokość toru wodnego na linii kanał - Elbląg - kanał] - to bardziej będzie przypominało żeglugę kabotażową niż tę pełnomorską. To sami armatorzy jak również struktura przewożonego frachtu da odpowiedź na to pytanie - rynek sam ustali, na ile przekop ten będzie wykorzystywany i uzasadniony z punktu widzenia ekonomiki transportu morskiego. Obecna struktura przewozu towarów dla państw nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) przechodzi przez porty rosyjskie, które zarabiają na tym poważne krocie. Gdynia i Gdańsk starają się "przejąć" część tej masy towarowej i zaoferować swoje usługi, dlaczego wobec takiej tendencji port w Elblągu nie może mieć swojej szansy na włączenie się w przewóz frachtu do Kaliningradu, Bałtijska lub poprzez niego dalej na Bałtyk (ale o innej strukturze i wielkości) - czy zatem względy rozwoju gospodarczego wobec ekologicznego bełkotu nie mają już mieć nigdy racji bytu - jak ten bełkot ma się do planowanej drogi wodnej E70 Atlantyk - Morze Bałtyckie ? Czy w tej kwestii również będzie rozdzieranie szat WWF nad przelatującymi ptakami ?
Nikt również nie odpowie WWF na pytanie ile jachtów lub łodzi motorowych wpłynie wody Zalewu z obszaru państw nadbałtyckich - pytania o natężenie ruch są niedorzeczne - to nie jest linia kolejowa, gdzie ściśle planuje się ruch osobowy (przejazdy pociągów pasażerskich) jak i towarowy. Czy to oznacza, że już powstałe mariny i przystanie (Krynica Morska, Suchacz, Frombork, Stara Pasłęka, Piaski, Kąty Rybackie) należy absolutnie zlikwidować, bo nikt - nawet WWF - nie podał i nie określił wpływu ich działalności na środowisko wód Zalewu. Skoro WWF przejawia taką troskę o stan Zalewu w związku z planowanym przekopem, to gdzie byli działacze tej instytucji, kiedy powstawały i rozbudowywały się wspomniane mariny i przystanie - a to przecież one są ostają tamtejszych ośrodków żeglarskich i motorowodnych.


Cytat

Fundacja WWF Polska jest zdania, iż przy braku oszacowania tak kluczowych dla stanu środowiska elementów inwestycji jak miejsce i sposób składowania urobku pogłębiarskiego czy wpływ lodołamania zimą , nie można przewidzieć wpływu planowanego przekopu na stan cennych siedlisk obszaru Natura 2000, jakim są Mierzeja i Zalew Wiślany. Przy tym należy wspomnieć, iż Mierzeja Wiślana jest bardzo ważnym wąskim gardłem wędrówkowym (ang. bottleneck site) jesienią dla wędrujących ptaków drapieżnych (szponiastych). Dla kilku gatunków ptaków drapieżnych Mierzeja Wiślana jest najważniejszym szlakiem wędrówkowym zidentyfikowanym w skali kraju.

Działacze WWF, jeśli tak bardzo chcą zabierać głos w takich sprawach jak organizacja i prowadzenie robót hydrotechnicznych powinni najpierw uzupełnić swoją własną wiedzę na ten temat - urobek pogłębiarski niekoniecznie musi być odkładany na terenie Mierzei. Można go z powadzeniem wywozić szalandami na wody Zatoki i zatapiać lub, jak się to powszechnie czyni podczas pogłębiania torów wodnych i samych basenów portowych (vide Łeba, Ustka, Darłowo itp.) jest on transportowany rurociągami na pobliskie plaże, wzmacniając je lub poszerzając i tym samym uzupełniając ich powierzchnię, jaką podczas sztormów jesienno-zimowych rokrocznie zabiera Bałtyk. Tak samo może on wzmocnić brzegi Mierzei od strony Zatoki - tam również masy wody i wiatr z kierunków N, NE czyni okresowe szkody w linii brzegowej. A przecież jedna z opinii nt. przekopu stwierdza, że pobrane próbki urobku z planowanego miejsca realizacji (odwierty) nie zawierają szkodliwych związków ! Kanał przekopu ma być zamykany śluzami (od strony Zatoki i Zalewu) do ma ograniczać w niekorzystnych okresach nadmierny napływ wód z Zatoki i nie będzie zagrożenia wzrostem zasolenia wód Zalewu.
Sugerowanie ze strony WWF, że przekop będzie zlokalizowany w miejscu siedlisk i stanowisk lęgowych ptactwa wodnego i ptaków migrujących jest nadużyciem, które u mniej zorientowanego czytelnika ma wyrobić przeświadczenie, że realizacja tej inwestycji będzie nierozerwalnie związana z całkowitym niszczeniem tych stanowisk. To brzmi tak, że jedyne siedliska i stanowiska różnych gatunków ptaków na całej Mierzei mają swoje miejsce właśnie tylko w tym miejscu ! Mierzeja ma ok. 96 km długości i ok. 1,5 km (średnio) szerokości co daje powierzchnię ok. 144 km kw. Przekop o długości ok. 1,4 km i szerokości 0,06 km miałby powierzchnię ok. 0,084 km kw., co stanowi ok. 0,06 procenta powierzchni całej Mierzei - rzeczywiście tak duże zagarnięcie jej powierzchni pod przekop spowoduje, że ptactwo już nie będzie miało się na niej gdzie podziać - ale WWF powinno wiedzieć o tym, że najważniejsze miejsca lęgowe ptactwa (polska część Zalewu) znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie ujścia rzeki Pasłęk !

Jeśli WWF jest tak bardzo zatroskane o los ptactwa migrującego, okresowo przebywającego na Mierzei, to dlaczego : a/ nie spowoduje zamknięcia jedynej drogi jaka przez nią biegnie (droga wojewódzka nr 502) - przecież ruch aut to hałas i spaliny; b/ nie spowoduje odebrania stałym mieszkańcom wszelkich pojazdów mechanicznych; c/ nie spowoduje zakazu działalności już istniejących marin i przystani z uwagi na ich niekorzystny wpływ na środowisko tak Mierzei jak i Zalewu; d/ nie wpłynie na rząd Federacji Rosyjskiej by spowodował zamknięcie jedynego przesmyku (Cieśnina Piławska obok Bałtijska) łączącego wody Zalewu z Zatoką Gdańską itp., itd.


Cytat

Nie wzięto pod uwagę również powiązań Programu z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej, która zakłada osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 roku.

WWF powinna odbywać cykliczne spacery po polskich portach morskich i rybackich (tych dużych i tych mniejszych) aby pooglądać sobie to, co pływa w ich basenach i kanałach. Obraz tej sytuacji uzupełnią zapewne spostrzeżenia i obserwacje z terenu basenów wyposażeniowych stoczni produkcyjnych i remontowych - te baseny i kanały to również integralna część środowiska morskiego. Ale co zdaniem WWF ma mieć piernik do wiatraka ? Czy naprawdę zdaniem WWF przekop przez Mierzeję tak bardzo negatywnie wpłynie na stan wód Zalewu (ich czystość) - najlepiej chyba - wg WWF byłoby wysiedlić z terenu Mierzei i brzegów Zalewu wszystkich mieszkańców, zlikwidować ośrodki wczasowo-wypoczynkowe, zlikwidować mariny i przystanie i na tym terenie zakazać oddychać w obawie o nieuzasadniony wzrost dwutlenku węgla ...

http://www.portalmorski.pl/morze-inne...i-wislanej
http://www.wwf.pl/?16080/Niepotrzebny...i-Wislanej
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Jak się okazuje, aby realizacja przekopu przez Mierzeję Wiślaną doszła do skutku rząd RP musi się zwrócić do KE o akceptację i uzyskanie zgody - wymóg ten jest spowodowany tym, że inwestycja ta znajduje się na terenach chronionych unijnymi przepisami "Natura 2000".
Będzie to także pierwsza polska inwestycja, która będzie wymagała zgody UE - to także ewenement tego projektu - ale zdaniem przedstawiciela UM Gdynia dokumentacja, jaka będzie przedstawiona KE jest dobrze przygotowana :

Cytat

Ingerujemy w tereny chronione, więc unijną zgodę musimy mieć. To będzie pierwsze wystąpienie Polski do organów unijnych tego typu. Sprawdzaliśmy postępowania innych państw w podobnych sytuacjach i szanse na uzyskanie zgody Brukseli na budowę kanału są bardzo duże. Jesteśmy przygotowani, mamy dobre badania, według których przekop nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla ludzi i środowiska, a także inne mocne argumenty.


Istotnymi argumentami tej inwestycji jest tzw. szczególny interes publiczny - ma się to przejawiać w rozwoju gmin nad Zalewem Wiślanym, rozwojowi portu w Elblągu, wpłynąć na poprawę żeglugi śródlądowej (droga wodna E70) i aktywizacji gospodarczej tego regionu (nowe miejsca pracy).
Prawdopodobnie "tupanie nóżkami" ze strony WWF Polska nie będzie już miało żadnego znaczenia a argumentacja tego środowiska przegra z bardziej racjonalnymi argumentami. Gdyby chcieć zawsze przyjmować jako jedynie zasadne, słuszne i nieodwołalne te racje, które prezentuje WWF Polska, to nigdy w Polsce nie powstałby port w Gdyni (dewastacja siedlisk i lęgowisk ptactwa morskiego, niekorzystna zmiana krajobrazu, ingerencja w środowisko naturalne itp., itd.), port Północny w Gdańsku oraz port we Władysławowie - jak pokazały lata eksploatacji, nie doszło z powodu budowy tych portów do żadnej katastrofy ekologicznej, nie doszło do zaburzenia równowagi w funkcjonowaniu miejscowego środowiska naturalnego itp. - zyskali także ekolodzy, gdyż w/w inwestycje są dla nich dobrym poligonem doświadczalnym dla prowadzenia różnorodnych badań określających wzajemny wpływ i wzajemne relacje na ich funkcjonowanie w określonym środowisku naturalnym.
Ale w tych kwestiach WWF Polska już tak ma ...

http://www.portalmorski.pl/zegluga/ze...i-wislanej
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Przekop przez Mierzeję jest zapowiadany, jako jedna z ważnych spraw o znaczeniu priorytetowym przez tych, co mają obecnie większość sejmową. Zatem realizacja tego zamierzenia wydaje się być znacznie łatwiejszą od strony tak prawnej jak i decyzyjnej niż przed 25.10.'15.

Jednak w mediach będą się pojawiały artykuły, opinie, komentarze które w swoich uzasadnieniach odnoszą się bardzo krytycznie do tego przedsięwzięcia. Prawdopodobnie nigdy - tak zwolennicy jak i przeciwnicy przekopu przez Mierzeję nigdy nie osiągną porozumienia, które satysfakcjonowałoby obie strony.
Temat na pewno jest rozwojowy i warto prezentować tu głos i opinie obu stron ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html

EDIT z godz. 21,45 :
http://www.portalmorski.pl/zegluga/ze...je-wislana
Edytowany przez ango dnia 25.11.2015, 9 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Kolejne informacje o przekopie przez Mierzeję, które są w mediach podawane i sygnalizowane jako o sprawie już przesądzonej przez obecną ekipę rządową. Nie mniej jednak nadal pojawiają się głosy z silną argumentacją przeciwko tej koncepcji - są to głównie głosy tzw. eko-terrorystów.
Ale pojawiają się także głosy w publicznej dyskusji - i co najważniejsze głosy ze środowiska żeglugowego, które w sposób bardzo rzeczowy przedstawiają wyważone racje uzasadniające potrzebę takiej inwestycji hydrotechnicznej.
P.S. Warto zwrócić uwagę na fragment dotyczący wypowiedzi "króla Europy Donka", która pokazuje jaki rzeczywiście był stosunek dotychczasowych władz do ogółu spraw morskich i żeglugi ... a mieli na konkretne sprawy (w tym żeglugi śródlądowej i nie tylko) osiem lat, które zostały jako czas bezpowrotnie zmarnowane i roztrwonione ...
http://www.portalmorski.pl/porty-i-lo...-w-elblagu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Zapowiadany projekt przekopu przez Mierzeję ma się rozpocząć już w roku 2017 - tak zapewnia rząd. Poprzedni rząd zasłaniał się uzyskaniem zgody na tę inwestycję przez Unię (!?) Pierwszy szacunkowy koszt tej budowy to ok. 800 mln PLN - jak podały dzisiejsze publikatory (głównie tv) planowany podatek od sektora handlowego to np. od Biedronki tylko 800 mln. PLN w skali roku.

http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
M
MarandUżytkownik Użytkownik
Dodano 8 lat temu
Szykuje sie powazna inwestycja hydrotechniczna, w efekcie ktorej, wyrzucone zostana w bloto kolejne miliony, bo nikomu ten przekop nie bedzie potrzebny. PiS oczywiscie okresla sprawe budowy, jako priorytetowa... pewnie tylko dlatego, zeby Jaroslaw Zbawiciel mogl pokazac Putinowi srodkowy palec. Juz widze, te kolejki Coasterow, czekajacych na zawiniecie z masami ladunkow, do Portu Elblag. Obawiam sie, ze tak wlasnie bedzie wygladac,cala ta rozbudowa Polskich Drog Wodnych :-( Pozywiom - uwidim :-)
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Marand napisał :

Cytat

Szykuje sie powazna inwestycja hydrotechniczna, w efekcie ktorej, wyrzucone zostana w bloto kolejne miliony, bo nikomu ten przekop nie bedzie potrzebny. PiS oczywiscie okresla sprawe budowy, jako priorytetowa... pewnie tylko dlatego, zeby Jaroslaw Zbawiciel mogl pokazac Putinowi srodkowy palec. (...) Obawiam sie, ze tak wlasnie bedzie wygladac,cala ta rozbudowa Polskich Drog Wodnych.


Tu chyba nie do końca chodzi o tzw. sprawy ambicjonalne i pokazywanie komukolwiek środkowego palca. Warto na sprawę przekopu przez Mierzeję i powiązanie jej z portem w Elblągu (i nie tylko z tym portem) spojrzeć w sposób pragmatyczny.

Pozytywami samego portu Elbląg są m. in. wyposażenie, korzystne położenie, siedziby wszystkich placówek koniecznych w obsłudze ruchu towarowego i pasażerskiego itp.
Aby jednak port w Elblągu mógł się rozwijać potrzebne są w jego rozwoju trzy kierunki : zalewowa i śródlądowa turystyka wodna, wymiana towarowa z obwodem kaliningradzkim oraz morskie i śródlądowe przewozy dedykowane.
Głównym kierunkiem obrotu towarowego są miasta Obwodu Kaliningradzkiego: Bałtijsk, Kaliningrad, Swietłyj, gdzie transportowane są przede wszystkim towary masowe - w imporcie: węgiel, kruszywa, śruta soi, w eksporcie: materiały budowlane, konstrukcje stalowe, odlewy żeliwne. Ale port w Elblągu nie jest wpisany w wykazie przejść granicznych, właściwych co do wprowadzania artykułów spożywczych na teren Unii Europejskiej. Ten rynek jest wciąż niewykorzystanym potencjałem. Daje to nadzieję, że przeładunek w elbląskim porcie będzie jeszcze większy.

Dostęp z portu Elbląg a także całego Zalewu Wiślanego prowadzi na Bałtyk jedynie przez rosyjską Cieśninę Pilawską. Warto pamiętać, że przez tę cieśninę mogą przepływać tylko polskie i rosyjskie statki i żadne inne (były nieliczne wyjątki, ale naprawdę nieliczne). Rosjanie tę cieśninę traktują jako swoje wewnętrzne wody terytorialne a jeśli przepłyną polskie statki, to zależy jedynie od dobrej woli Rosjan, którzy niejednokrotnie tę cieśninę blokowali.
Obecnie nie najlepsze stosunki pomiędzy Rosją a UE mogą na długo blokować nie tylko sam port a przede wszystkim możliwości jego dalszego rozwoju.

Dlatego chyba sprawę przekopu i lepszych możliwości tak dla Elbląga jak i innych portów Zalewu nie można traktować jako fanaberii jednej z partii politycznych - podejrzewam, że poprzednia władza w imię tzw. poprawności politycznej wykazywanej wobec Rosji odłożyła realizację tego projektu "ad acta" pomimo, że była ona kiedyś także i jej sztandarowym punktem programu wyborczego.

Warto także pamiętać, że port w Elblągu leży na trasie międzynarodowej drogi wodnej E70 ...

P.S. Nie jestem zwolennikiem żadnej partii politycznej, lecz zdrowego rozsądku i pragmatyzmu ...

http://um-elblag.samorzady.pl/admin/w..._DRAFT.pdf
http://www.czasopismologistyka.pl/art...39-artykul
zbyszek1zbyszek1Użytkownik Użytkownik
Dodano 8 lat temu
Do "MARAND"

PiS to też nie moja bajka, ale proponuję poznać głos kapitana Hatalskiego.

tu : http://www.portal...-w-elblagu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Dziękuję Panie Zbyszku za dodanie tego linka - argumentacja kpt. Hatalskiego rzeczowa, konkretna i wyważona i co najważniejsze pozbawiona podtekstów politycznych, bo wskazywanie błędów zaniechań nie jest polityką ...
zbyszek1zbyszek1Użytkownik Użytkownik
Dodano 8 lat temu
Swój udział w staraniach o przekopanie kanału ma również Liga Morska i Rzeczna. Zapraszam na stronę mojego Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR, jest tam kilka publikacji na ten temat. Staram się wyszukiwać wszystkie rzeczowe głosy ZA.
M
Marian JanasPoczątkujący użytkownik Początkujący użytkownik
Dodano 8 lat temu
Warto poczytać dyskusję na temat przekopu na forum żeglarskim. Są pełne entuzjazmu głosy za przekopem jak i bardzo racjonalne głosy przeciw:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php...27&t=13041
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Sprawy związane z przekopem nabierają nie tylko tempa, ale także coraz bardziej realnego kształtu - prawdopodobnie ten rok zostanie wykorzystany na dokończenie wszystkich spraw formalnych, by w roku następnym mogła już rozpocząć się realizacja tego projektu.
Dobrą wiadomością jest również ta, że wszystkim eko-terrorystom ograniczy się zakres ich harców i wygłupów związanych z możliwością blokowania prac przy przekopie.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...52554.html
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...52599.html
http://www.wnp.pl/transport-morski/ko...1_0_0.html
Edytowany przez ango dnia 28.01.2016, 8 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Przekop przez Mierzeję tak dla władz Elbląga i władz elbląskiego portu będzie miał kluczowe znaczenie dla kierunków rozwoju i miasta i portu. Pozwoli on z pewnością wyjść z pewnej stagnacji a przede wszystkim wpłynie znacząco na poprawę lokalnego rynku pracy.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...52645.html
http://www.wnp.pl/transport-morski/cz...1_0_0.html
Edytowany przez ango dnia 02.02.2016, 8 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !
Temat przekopu jak i planowanych terminów pierwszych prac nabiera tempa ...
http://www.portalmorski.pl/porty-i-lo...-do-2022-r
zbyszek1zbyszek1Użytkownik Użytkownik
Dodano 8 lat temu
Należy uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę. Przekopem czyli dostępem do partu w Elblągu i Morza Bałtyckiego bardzo zainteresowane są Białoruś i Ukraina.
możesz przeglądać wszystkie wątki dyskusji na tym forum.
możesz rozpocząć nowy wątek dyskusji na tym forum.
nie możesz odpowiadać na posty w tym wątku dyskusji.
nie możesz rozpocząć ankietę na tym forum.
nie możesz dodawać załączniki w tym forum.
nie możesz pobierać załączniki na tym forum.
Moderator: Administrator
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies