O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Po drugie : Autostrada wodna na Wiśle

Ostatnia aktualizacja 6 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 6 lat temu
Witam !

Cytat

Sympozjum dotyczące zagospodarowania Dolnej Wisły. Minister: Wisła odżyje, środowisko nie ucierpi.

http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...,13352199/

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,...wisla.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 6 lat temu
Witam !

Również i Wisła doczekała się szerszego zainteresowania wykorzystaniem jej wód do transportu rzecznego - w ciągu najbliższego 1,5 roku ma powstać opracowanie dotyczące jej żeglugowego wykorzystania :
http://www.portalmorski.pl/zegluga/39...gowe-wisly
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Działalność MGMiŻŚ pobudza zapewne oddolne inicjatywy a lokalne społeczności odzyskują wiarę w swoja podmiotowość i ważność swojego głosu. To bardzo pożądana preponderancja, która w istotny sposób zwiększa świadomość społeczności lokalnej, która poprzez takie działania wzmacnia owe inicjatywy.
Społecznicy z Tczewa zamierzają odbudować wzajemne relacje miasta z przepływająca przez niego Wisłą jak również przypomnieć mieszkańcom swego miasta o niegdysiejszej roli tej rzeki w życiu miasta.
Zamierzają organizować cykliczne spotkania połączone z wykładami, które mają zwiększyć zainteresowanie szerokiego kręgu okolicznych mieszkańców rzeką Wisłą. Jest to chyba także czas, by "obudziła się" taka organizacja (mająca status organizacji wyższej użyteczności publicznej) jak LMiRz, która powinna dostrzec w zachodzących przemianach swoją niepowtarzalną szansę a pracę i wysiłki ukierunkować na rzecz spraw wiślanych i odrzańskich.

http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...y,9890015/
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Kolejny głos w publicznej dyskusji o tym, co potrzeba dolnej Wiśle, by móc przywrócić na niej żeglugę towarową.
http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...a,9878300/
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

W biurze Nelton opracowano koncepcję techniczno-eksploatacyjną niedużego statku wycieczkowego, mogącego obsługiwać trasy turystyczne na płytkich wodach Zalewu Wiślanego i innych szlaków Pętli Żuławskiej. Mały wycieczkowiec wiślany mozna wyposażyć zamiennie w ekologiczny napęd elektryczny.
http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...m,9827190/
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Dziękujemy za link do prezentacji - tak właśnie powinno być - jak najbardziej ścisłe powiązanie portów w Gdyni i Gdańsku z Wisłą. Te zależności transportowe powinny także uwzględniać Tczew, Bydgoszcz i właśnie Elbląg, który powinien w najbliższej perspektywie odciążyć Gdynię i Gdańsk.
W zapędach neoliberalnej gospodarki likwidowano wszystko co tylko było możliwe do zlikwidowania i sprzedania, choćby za bezcen w imię fałszywych tez o samoregulacji rynku - w tym także rodzimą żeglugę kabotażową a chyba o taką powinien początkowo oprzeć się port w Elblągu po wykonaniu przekopu przez Mierzeję.

Cytat

O potrzebie jak najszybszego powtórnego ożywienia żeglugi na Wiśle świadczą też twarde liczby. - Sam Gdański Terminal Kontenerowy rocznie przyjmuje obecnie ok. 2 mln kontenerów - zaznacza prof. Adam Bolt z Politechniki Gdańskiej. - Za kilka lat liczba ta wzrośnie do 4 mln, a potem jeszcze się podwoi. Gdy dodamy do tego obciążenie terminalu w Gdyni, okaże się, że do dalszego tranzytu takiej ilości towaru nie wystarczy ani transport kolejowy, ani drogowy.

za : http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...y,9810787/
Całkiem realny zatem jest scenariusz "zapchania się" tych dwóch portów, gdzie nie chce się dostrzegać Elbląga, Bydgoszczy czy Tczewa a po drodze jest jeszcze Toruń i Płock ...

Wyzbycie się minimalnego nawet interwencjonizmu państwowego w strategicznych dla kraju gałęziach i sektorach gospodarki (energetyka, transport, wydobycie surowców i ich przerób, bankowość itp.) przyniosło zgubne efekty a powstała zapaść będzie odrabiana przez kilka następnych pokoleń.
T
tiktakUżytkownik Użytkownik
Dodano 8 lat temu
Prezentacja dr. hab. inz. Adama Bolta z politechniki Gdanskiej
dotyczaca przywrocenia dolnej Wisly gospodarce .

Link .http://pomorskie.eu/documents/39036/8...6284e20d71

http://pomorskie.eu/-/sejmik-wojewodz...-w-tczewie
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Niedawno pojawiły się informacje o łączeniu sił władz samorządowych województw zachodnich (przez które płynie Odra), by nie tylko wspierać rządowe programy mające na celu restytucję żeglugi na wodach tej rzeki, ale także by uwzględniać w swoich własnych programach rozwojowych te wszystkie czynniki, które będą z ożywieniem rzeki związane.
Zapewne nic tak dobrze nie wpływa i nie inspiruje jak dobry i pozytywny przykład - dla tematu Wisły bardzo dobrą informacją jest to, że jak tymczasem władze dwóch województw - pomorskiego i kujawsko-pomorskiego będą współpracować na rzecz rozwoju gospodarczego i środowiska Dolnej Wisły i podpisały już stosowną deklarację. Myślę, że symbolicznym aspektem tego wydarzenia jest fakt, że spotkanie to jak i podpisanie wspólnej deklaracji odbyło się właśnie w Tczewie.
Napisałem powyżej "jak tymczasem" gdyż uważam za bardzo pożądane, by do tej współpracy zechcieli jak najszybciej przystąpić także samorządowcy z woj. mazowieckiego a obszar aktywizacji królowej polskich rzek rozciągnąć aż do Warszawy - pominięcie Płocka w tych planach (wspólnych dla trzech województw) byłoby błędem. Zatem Dolna Wisła i dodatkowo jej odcinek przynajmniej do Płocka.
Cieszy fakt, że w ostatnich miesiącach utrzymuje się dobry klimat dla spraw rzecznych w Polsce i że sygnały te wychodzą od MGMiŻŚ ale ważne jest także to, że plany i założenia te stają się istotnym czynnikiem lokalnej strategii rozwoju, która z przywrócenia rzekom ich właściwych funkcji może stanowić istotne źródło ogólnego dobrobytu.

http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadom...a,9806567/
http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,...darce.html
Edytowany przez ango dnia 01.04.2016, 8 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Cytat

Jeszcze w tym roku Polska przystąpi do AGN - Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu. To będzie epokowe wydarzenie, bo umożliwi nam korzystanie z olbrzymich zasobów finansowych Unii Europejskiej przeznaczanych na rozwój korytarzy transportowych, głównie z programu CEF.

Śpiochom i nieudacznikom z poprzednich kadencji władzy powinno być wstyd, że jednak można - w myśl powiedzenia : "chcieć to móc - a móc to chcieć" ...

http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...e,9489663/
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Z zamieszczanych w prasie cyklicznych publikacji obraz stanu rzeki Wisły, jej infrastruktury hydrotechnicznej, realnych potrzeb i obecnych możliwości wyłania się nie tylko smutny ale i dramatyczny obraz.
Lata zaniedbań wydają się nie do odrobienia, głównie z uwagi na brak funduszy własnych oraz roztrwonienie funduszy unijnych, które zostały wydatkowane w sposób co najmniej dziwny a w dużej części niezgodny z celami rzeczowymi.
Zaniedbania w sferze żeglugi śródlądowej w skali całego kraju są tak rozległe, że prawdopodobnie rząd będzie postawiony przed bardzo trudnym wyborem - Wisła czy Odra ? Będzie bardzo źle dla tejże żeglugi, jeśli w samym ministerstwie powstaną frakcje, które będą optowały na rzecz jednej lub drugiej rzeki - tym sposobem można zatracić cele główne i nadal mogą być odkładane w czasie sprawy o znaczeniu pierwszorzędnym dla obu rzek.

Nasuwa się jeszcze jedno pytanie, czy urzędnicy szczebla krajowego i wojewódzkiego, odpowiedzialni za powstałe zaniedbania, za brak dbałości o powierzone im sprawy oraz nie wywiązywanie się z zakresu swoich obowiązków, jakie nakłada na nich fakt piastowania powierzonych im funkcji (minister, dyrektorzy, sekretarze i podsekretarze stanu etc.) mogą po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji pozostać całkowicie bezkarnymi - to przecież im powierzono opracowanie planów długo- i krótkoterminowych, opracowanie koncepcji i kierunków rozwoju, opracowanie planów zabezpieczenia finansowego na realizację tychże, nadzorowanie wykonania tych planów na ich poszczególnych etapach etc. etc.
Czyżby sprawozdania z poszczególnych lat dotyczące wykonania poszczególnych zadań miały jedynie wartość makulatury, kto weryfikował te wszystkie dane zawarte w sprawozdaniach - pytań jest bardzo wiele, ale teraz, gdy znany jest bilans otwarcia, chyba jedno powinno być najważniejsze - CO DALEJ Z WISŁA I ODRĄ ?!
http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...n,9351160/
http://www.dziennikbaltycki.pl/po-dru...a,9342284/
http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-g...wodna.html
Edytowany przez ango dnia 02.02.2016, 8 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Prawdopodobnie dla Wisły, poprawy jej infrastruktury hydrotechnicznej a w konsekwencji przywrócenia na niej żeglugi towarowej nadchodzą lepsze czasy. Plany prac komisji (m in. d/s żeglugi śródlądowej) na najbliższe półrocze są ciekawe i oby zaowocowało to konkretnymi działaniami właściwego ministerstwa oraz rządu.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html

Coraz bliżej dobrego finału jest też sprawa przekopu przez Mierzeję - perspektywa rozbudowy portu w Elblągu w samym ministerstwie MŻGMiŻŚ cieszy się dobrym klimatem, co powinno przełożyć się już wkrótce na konkretne decyzje o rozpoczęciu budowy kanału.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Planowana jest budowa progu podpiętrzającego na Wiśle w okolicy elektrowni w Kozienicach. Problem w tym, że bez wody elektrownia nie może prawidłowo funkcjonować a obszar ten należy do Doliny Środkowej Wisły objętej programem Natura 2000.
Próg ten będzie także stanowił przeszkodę nawigacyjną dla żeglugi na Wiśle w tym rejonie. Przewiduje się także, że próg ten przyczyni się do erozji dna rzeki (za progiem) oraz utrudni spływ kry w okresie zimowym, co może prowadzić w konsekwencji do lokalnych podtopień.
Największym jednak problemem są konsekwencje wieloletnich zaniedbań i braku dbałości o rzeki. Susza hydrologiczna (o której mowa w artykule) jest tego najlepszym przykładem - woda płynie darmo całą dobę, lecz niewielu dostrzega i rozumie jakie to nieocenione dobro - brak na całym odcinku Wisły systemu zbiorników retencyjnych, którymi można byłoby regulować jej poziom uwzględniając jednocześnie potrzeby rolnictwa, energetyki i żeglugi będzie się jeszcze przez lata odbijało czkawką, a my wszyscy usłyszymy w publikatorach (głównie radio i tv), że 70 lat po wojnie w drugiej dekadzie XXI w. na terenie kraju będzie obowiązywał 20 stopień zasilania !
A prognostycy na rok bieżący przewidują dla m-c lipca i sierpnia powtórkę zeszłorocznych upałów - a tym upale zapewne ekoterroryści będą toczyć kolejne wojny z gospodarką i przemysłem. A tę "rozrywkę" zapewniło wszystkim paru kolejnych ministrów różnych rządów, którzy nawet nie dostrzegali tego, że mamy w Polsce rzeki a nad nimi są usytuowane elektrownie ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Kolejny głos w publicznej dyskusji o żeglowności dolnego odcinka Wisły - tym razem wypowiedź prof. W. Majewskiego członka Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pan profesor informuje nie tylko o koniecznych inwestycjach i wynikających z nich korzyści, ale zwraca także uwagę na fakt rzetelnego informowania opinii publicznej o wszystkich aspektach takich inwestycji oraz zakończeniu dotychczasowej polityki dezinformacyjnej, głównie dotyczących stwierdzeń o odmowie ze strony UE o współfinansowaniu tych przedsięwzięć.

http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Informacja ta powinna ucieszyć nie tylko kol. zbyszka1, ale chyba wszystkich, którzy są żywotnie zainteresowani restauracją żeglugi wiślanej a także poprawą na Wiśle infrastruktury hydrotechnicznej oraz planowanymi nowymi obiektami, mającymi tę żeglugę usprawnić.
Rok 2016 daje także pewne "fory" dla departamentu żeglugi śródlądowej w MGMiŻŚ - jest to rok przestępny, zatem jeden dodatkowy dzień więcej dla wytężonej pracy na rzecz żeglugi śródlądowej ... :-)
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Kol. zbyszek1 napisał :

Cytat

Niestety moja kochana Wisła w planach Pana ministra jest odkładana na później, ale życzę Odrze jak najlepiej.

Ale jednak Panie Zbyszku na Wiśle też się dzieje - może to niewiele, ale za to z pewnością ważne dla przyszłości odrodzenia żeglownej Wisły :
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
L
Lukasz_GNowicjusz Nowicjusz
Dodano 8 lat temu
Trzymam kciuki za Wisłę, ale Odra to priorytet ze względu na nakłady inwestycyjne. Po co komu droga wodna w 90% w np. IV kl. gdy o potencjale całości decydować będzie jej najsłabsze ogniwo czyli te 10% w np. II kl.
zbyszek1zbyszek1Użytkownik Użytkownik
Dodano 8 lat temu
Niestety moja kochana Wisła w planach Pana ministra jest odkładana na później, ale życzę Odrze jak najlepiej.
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

A te zapowiedzi na pewno wielu z nas taktuje poważnie i nadzieją ...
http://www.zegluga-rzeczna.pl/infusio...dmore=2198
a jest to na pewno budujące ...
ApisApisSuper administrator Super administrator
Dodano 8 lat temu
Ja tego nie powiedziałem - ja zacytowałem tekst mówiący o tych statkach. :)

Podniesienie parametrów Odry do klasy IV nie nastąpi w jednej kadencji Sejmu. To proces rozłożony na lata, ale usunięcie wąskich gardeł (Brzeg Dolny, Malczyce) i natychmiastowa zmiana polityki dotyczącej żeglugi śródlądowej jest możliwa (przede wszystkim gospodarowanie zasobami w zbiornikach wzdłuż Odry zbudowanych ongiś dla żeglugi a nie dla ptaszków brEdzących). To może sprawić, że zacznie się budować nowe jednostki i będą one pływać nawet w obecnych warunkach (III klasa) na trasach lokalnych i długich w kraju i za granicą. Jesli równolegle podejmie się prace związane z Kanałem Śląskim i O-K-O - czas osiągnięcia znaczącej poprawy w przewozach skróci się diametralnie.
Andrzej 'Apis' Podgórski
---
Jeśli wydaje ci się, że wiesz wszystko - masz rację: wydaje ci się...
Edytowany przez Apis dnia 17.12.2015, 8 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Pan Kapitan napisał :

Cytat

(...)ale pod warunkiem, że osiągną one przynajmniej parametry żeglowności klasy międzynarodowej.

Mam nadzieję, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to jeszcze za tej kadencji sejmu i rządu podniesienie klasy żeglowności przynajmniej Odry (do klasy IV - międzynarodowej) będzie możliwe.
Tempo prac oraz podejmowane rozwiązania są spore (licząc od daty wyboru i zaprzysiężenia nowego rządu a w jego strukturach nowego ministerstwa : MGMiŻŚ) - uporządkowanie kompetencji, określenie priorytetów, spotkania ze środowiskiem żeglugi śródlądowej - jak na dwa miesiące to niemało, ale najważniejsze chyba jest to, że do współpracy zaprasza się środowisko, jest ono traktowane poważnie a jego głos jest słuchany - za Kopaczowej było to nie do pomyślenia ...

Ale sam minister (p. M. Gróbarczyk) deklaruje dla spraw żeglugi śródlądowej właściwe tempo prac - dobrym prognostykiem jest z pewnością chyba to, że "tam na górze" mają świadomość tego, jak bardzo zabagnione są sprawy tej żeglugi i nieomal wszystko jest "pilne na wczoraj" - w tych kwestiach już nie można sobie pozwolić sobie na odkładanie spraw na późniejszy termin ...

http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
możesz przeglądać wszystkie wątki dyskusji na tym forum.
możesz rozpocząć nowy wątek dyskusji na tym forum.
nie możesz odpowiadać na posty w tym wątku dyskusji.
nie możesz rozpocząć ankietę na tym forum.
nie możesz dodawać załączniki w tym forum.
nie możesz pobierać załączniki na tym forum.
Moderator: Administrator
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies