O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Po drugie : Autostrada wodna na Wiśle

Ostatnia aktualizacja 6 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

22.03.2013 roku redakcja ukazującego się na Pomorzu poczytnego dziennika regionalnego o nazwie "Dziennik Bałtycki" zainicjowała akcję społeczną - która trwa do dzisiaj - po wspólną nazwą "Po drugie : Autostrada na Wiśle".

Głównym celem tej akcji jest nie tylko przypomnienie mieszkańcom Pomorza (głównie mieszkańcom gmin nadwiślańskich tego regionu), że przez ten region przepływa dolny odcinek tej rzeki wraz z jej ujściem ale przede wszystkim pobudzenie społecznej świadomości o znaczeniu tego faktu i roli jaką powinien on odgrywać w życiu gospodarczym, społecznym i kulturowym.
Redakcja, zapewne zdając sobie sprawę z tego, że część samorządów lokalnych po transformacjach ustrojowych roku '89 zapomniała o Wiśle, postanowiła poprzez cykliczne artykuły pod tym wspólnym tytułem prezentować wypowiedzi, opinie, spostrzeżenia ekspertów a także uwagi lokalnych samorządowców związanych tematycznie z możliwościami przywrócenia Wiśle jej należytej rangi i właściwego znaczenia.

Przesłanką do tego powinna być świadomość szerokich możliwości, jakie stwarza fakt członkostwa Polski w UE, głównie poprzez skorzystanie z różnych programów pomocowych, programów operacyjnych, funduszy zadaniowych, funduszy celowych itp. Jest to chyba aktualnie najszybsza forma sfinansowania wielu różnych projektów i planów, zarówno tych o znaczeniu lokalnym (gminnym lub powiatowym) jak również tych, które maja szansę uzyskać rangę projektów centralnych - ale w tym wszystkim ważna jest społeczna świadomość rangi tych spraw i zagadnień i chwała zatem redakcji tego dziennika, że tematykę wiślaną nie zechciała potraktować jedynie okazjonalnie i nadal stara się prezentować ją swoim czytelnikom w sposób wielowątkowy i wielotematyczny, ale zawsze w odniesieniu do Wisły.

Chciałbym w miarę możliwości prezentować Forumowiczom zainteresowanym tematyką wiślaną bardziej ciekawe i interesujące wątki z tego cyklu.

http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
http://www.dziennikbaltycki.pl/podrug...a/2,n.html


Dawne dokonania polskich hydrotechników
Potrafiliśmy budować obiekty hydrotechniczne na czeskich rzekach (głównie jazy sektorowe) a także na Łabie.
Tymczasem u nas stan wielu budowli hydrotechnicznych wymaga pilnego remontu i konserwacji (ostatnia sprawa "przepychanek" pomiędzy DWINB a RZGW Wrocław w sprawie śluzy w Brzegu Dln.), a niektóre rozpoczęte inwestycje ciągną się w nieskończoność (np. stopień wodny w Malczycach). Inny temat to Kaskada Dolnej Wisły - przy realizacji tego przedsięwzięcia potrzebna byłaby cała armia wysoko kwalifikowanych fachowców i specjalistów ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html

Port dla tankowców na Wiśle ?
"Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie" - to kolejny projekt, który ma stworzyć podwaliny pod tzw. Port Wschodni. Jest to także szansa dla wykorzystania ujścia Wisły i wybudowania tam dużego portu dla tankowców.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


Kultowy bocznokołowiec na Wiśle
Kilka informacji o filmie M. Piwowskiego "Rejs" i jednym z bohaterów tego filmu, którym był wspomniany bocznokołowiec.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
Edytowany przez ango dnia 14.01.2015, 9 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Dzisiejsza informacja z "DB" :
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
Bardzo prawdopodobne, że będzie dokładnie tak samo jak przy wszystkich innych "konsultacjach społecznych" - opinie, wnioski czy spostrzeżenia zainteresowanych środowisk nie będą w ogóle brane pod uwagę a ustawa ta (o ile będzie taka konieczność) i tak zostanie zapewne "przepchnięta kolanem" jak wiele podobnych (vide : ostatnia taka akcja rządu z górnictwem).

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/...143820.pdf
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Kolejny głos w sprawie projektu nowej ustawy "Prawo wodne" kpt. ż. ś. Cz. Błockiego, który swoje uwagi i spostrzeżenia odnosi głownie do Wisły, po której pływa. Nie brakuje również uwag ogólnie odnoszących się do całokształtu aktualnej sytuacji żeglugi śródlądowej.
Jest to kolejny głos w sprawie projektu tej ustawy ze strony środowiska związanego z żeglugą śródlądową, gdzie opinia o proponowanych zapisach i zmianach jakie maja nastąpić jest niezwykle krytyczna.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !
Dzisiejsza informacja z "DB" : aspekty i uregulowania prawne dotyczące ważnego tematu związanego z zanieczyszczeniami chemicznymi rzek, strumieni, jezior, zalewów czy stawów.

http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Z uwagi na kończącą się kadencję obecnego sejmu redakcja "DB" zadała pytanie pomorskim posłom (reprezentujących różne partie), jak w mijającej kadencji przedstawiała się ich aktywność i zainteresowanie sprawami Wisły, które to sprawy tak dla Pomorza jak i dla samej rzeki powinny ich (posłów) z uwagi na wagę zagadnień i złożoność problematyki wiślanej żywotnie interesować.
Z przytoczonych deklaracji, jak pisze o tym sama gazeta :

Cytat

Obraz, jaki rysuje się z ich wypowiedzi, jest dość optymistyczny.
.
Jednak zapoznając się z tymi krótkimi enuncjacjami można się nie zgodzić z pozytywną opinią gazety. Wypowiedzi raczej oscylują wokół samych ogólników, brak w nich choćby krótkiej, pobieżnej analizy rzeczywistego stanu związanego z prawdziwymi realiami całokształtu problematyki wiślanej a zwłaszcza Dolnej Wisły, obejmującej swym zasięgiem także teren Pomorza.
Jedna z posłanek podkreślała fakt konsultacji społecznych związanych z proponowaną nową ustawą sejmową "Prawo wodne", jednak nie zdobyła się już na to, by pokrótce ocenić tak treść proponowanej ustawy jak i ewentualne skutki jej uchwalenia w tak proponowanym przez MOŚ kształcie dla całokształtu spraw żeglugi śródlądowej w Polsce. Posłowie z rządzącej koalicji jak zawsze dużo mówią o ważności, potrzebie, staraniach, programach, inicjatywach itp., itd. czyli takie bla, bla, bla ... i tak można "przegadać" w poczuciu dobrze spełnionej misji niejedną kadencję ...

Trudno powiedzieć, czy ten sejm zdąży przed wyborami "przepchną" ustawę "Prawo wodne" - jak dla mnie ciekawe byłoby zestawienie (po głosowaniu), jak obecni posłowie z Pomorza (a także wszyscy inni wywodzący się z dorzecza Wisły i Odry) będą głosowali w sprawie tej ustawy ...

Redakcja "DB&" (której chwała za inicjatywę pn. "Po drugie Wisła...") ma prawo w swoim komentarzu do zaprezentowanych wypowiedzi o taką a nie inną ich ocenę - jak sama napisała : dość optymistyczną.
Brakuje mi w tych wypowiedziach akcentów, które wyraźnie wskazywałyby a także sugerowały, że w/w grupa posłów ma niemal stałe kontakty ze środowiskiem związanym z żeglugą śródlądowa a swoją wiedzę o sprawach wiślanych czerpie także z głosów i uwag, jakie wyraża to środowisko. Gdyby tak było, zapewne tzw. poziom optymizmu oscylowałby tak jak onegdaj podawane przez I program PR stany wód na polskich rzekach : dolna strefa stanu niskiego ...

I na koniec jedna charakterystyczna wypowiedź (nie faworyzuję żadnej z reprezentowanych partii), która również nie podnosi ogólnego poziomu optymizmu :

Cytat

Jeżeli nie potrafimy przekopać Mierzei Wiślanej, to gdzie nam się "łapać" za Wisłę. Większe szansę ma tutaj Odra.


http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku (FSN-T NOT) przedstawiła swoja opinię nt. powstania przekopu przez Mierzeje Wiślaną, który pozwoli na swobodne wyjście na Zat. Gdańską i dalej na Bałtyk.
Przekop ten wg FSN-T NOT, pozwolił by na zwiększenie znaczenia portu Elbląg, ożywiłby już istniejącą z jej infrastrukturą Pętlę Żuławską (głównie zwiększenie jej atrakcyjności dla turystyki wodniackiej).
Jednak największe znaczenie tego przekopu FSN-T NOT upatruje w ożywieniu gospodarczym tego regionu (Elbląg, Malbork - wzrost znaczenia Nogatu, obszar Zalewu Wiślanego) poprzez włączenie go do projektowanych dróg wodnych E40 i E70, co przede wszystkim pozwoliłoby na odtworzenie na tych drogach śródlądowej żeglugi towarowej.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


Kontynuowana jest modernizacja wałów przeciwpowodziowych w dolnym biegu Wisły (głównie rejon Żuław) - polega ona przede wszystkim na wykonaniu w już istniejących walach przesłon przeciw-filtracyjnych. Będą one zapobiegały przesiąkaniu wałów wodą a także ograniczą konieczność ich rozbudowy i podnoszenia wysokości korony wału. Prace te mają podnieść w wydatny sposób poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na tych terenach.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Podobnie jak kiedyś, redakcja "DB" postawiła podobne pytania - tym razem - pomorskim senatorom, co udało im się w mijającej kadencji senatu zrobić dla spraw dolnej Wisły.
Redakcja pozyskała wypowiedzi czterech senatorów (wszyscy reprezentują PO) - ale brak w tych wypowiedziach zdecydowanie konkretów, które przekładałyby się na realne osiągnięcia i dokonania.
Jeden z senatorów mówił o dawnych planach i zamierzeniach, które pomimo upływu lat nadal pozostały w sferze planów; drugi uznał, że ważniejsze są inwestycje drogowe na Pomorzu. Pozostali dwaj rozmówcy, pomimo bardziej aktywnej działalności w różnych senackich zespołach i komisjach (turystyczne i gospodarcze wykorzystanie Wisły) nie mogli także wskazać konkretów, które pozwoliłyby za ten czas zmienić nadal niekorzystną sytuację dolnej Wisły - ogólny przekaz tych wypowiedzi potwierdza tylko to, co powszechnie wiadomo od dawna : jest bardzo wiele do zrobienia w różnych aspektach wykorzystania tej rzeki, a zaległości z upływem czasu będą tylko narastały ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...t,zid.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !
RZGW Gdańsk realizuje w ramach unijnego projektu "B02 - przebudowa ujścia Wisły" sporą inwestycje hydrotechniczną, która ma na celu ułatwić Wiśle wpłynięcie jej wód do Bałtyku. W tym celu instalowane są na końcach wałów ujścia rzeki tzw. kierownice, które będą z zależności od potrzeby kierowały wody Wisły we właściwą stronę, by zapobiec na linii styku wód Wisły i Bałtyku powstających tu samoistnie płycizn i mielizn, które zimową porą utrudniają spływ kry z rzeki do morza a także stwarzają liczne zagrożenia nawigacyjne dla rybaków oraz jachtów. Mielizny te nie mają charakteru stałego, stąd nie można je nanieść na mapy nawigacyjne a dodatkowo też utrudniają kruszenie kry lodołamaczom w okresie zimowym (bardzo płytkie i zdradliwe dla nawigacji akweny) - po zakończeniu prac wały przekopu wraz z kierownicami maja być udostępnione dla spacerowiczów.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,t,sa.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Ostatnia informacja z "DB" (w ramach akcji informacyjnej "Po drugie : Autostrada wodna na Wiśle") o przygotowaniach do budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle oraz hydroelektrowni.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
P.S. info o podobnej treści podane przez portalmorski.pl zacytowane w temacie : Kaskada Dolnej Wisły.
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Sprawa transportu na Wiśle w kontekście działań "zielonych" w opinii doradcy prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Wisły w Gdańsku, p. Z. Tarchalskiego.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Redakcja "DB" w ramach prowadzonej przez dziennik akcji zamieściła informację o dyplomowej pracy inżynierskiej p. Marcina Piłata, która dotyczy opracowania projektu śródlądowego terminalu kontenerowego, który byłby elementem międzynarodowych dróg wodnych E40 oraz E70.
Dobrze, że młodzi ludzie (wykształceni) potrafią skierować swoje zainteresowania ku problematyce śródlądowego transportu towarowego i powiązać opracowywane przez siebie projekty z perspektywicznymi planami transportu na rzekach, jakie zamierza realizować UE - byłoby szkoda, gdyby nasz kraj "przespał" wydatkowanie przyznanych funduszy UE (ok. 400 mld zł) na konkretne projekty rzeczowe, a za taki można chyba uznać plan przywrócenia żeglugi towarowej na Wiśle ... oby tylko WWF Polska nie robiła niepotrzebnego zamętu ...

http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
zbyszek1zbyszek1Użytkownik Użytkownik
Dodano 9 lat temu
Wszystkim "Zielonym" z okazji Świąt życzę otrzeźwienia.
ApisApisSuper administrator Super administrator
Dodano 9 lat temu
Napisano w tym materiale:

Cytat

Projekt śródlądowego terminalu kontenerowego w Gdańsku zakłada uzyskanie klasy III przez Wiślaną Drogę Wodną, na odcinku Gdańsk - Warszawa, co umożliwi pływanie nią statkom rzecznym (zestawom pchanym) o ładowności do 1200 t i zanurzeniu do 2 m.

Bez budowy Kaskady Dolnej Wisły to są raczej pobożne życzenia. Z kolei jeśli taka kaskade się zbuduje - III klasa to marnotrawstwo pieniędzy. Minimum IV ( międzynarodowa) daje jakąkolwiek ekonomiczną korzyść.
Andrzej 'Apis' Podgórski
---
Jeśli wydaje ci się, że wiesz wszystko - masz rację: wydaje ci się...
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Do poczytania - (wizja p. Sumisławskiego) :
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
ApisApisSuper administrator Super administrator
Dodano 9 lat temu
Sumisławski chyba nauczył się tego na pamięć - nihil novi sub sole czyli popierdułki pod nazwą "reforma prawa wodnego" oderwane nie tylko od rzeczywistości ale i od zdrowego rozsądku.
Andrzej 'Apis' Podgórski
---
Jeśli wydaje ci się, że wiesz wszystko - masz rację: wydaje ci się...
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Typowo urzędnicza wizja gospodarowania zasobami wodnymi - nie inwestycje, nie modernizacja, nie nowe projekty i rozwiązania usprawniające żeglugę w powiązaniu z innymi ważnymi dla rzek tematami tylko troska o nadzór i zarządzanie :

Cytat

W związku z tym, winno się dążyć do tego, aby urząd gospodarujący wodami na podległym mu obszarze rzeczywiście miał możliwość nadzorowania planów, a nie ich realizowania.

Cytat

Stąd Urząd Gospodarowania Wodami powinien być najważniejszą instytucją, a nie zarządzający majątkiem.

Cytat

Zarządzanie majątkiem jest zupełnie odmiennym obszarem działania niż gospodarowanie wodami. W obecnej formule nie ma możliwości robienia tego efektywnie.

i tutaj pojawia się znany dylemat : czy nos jest dla tabakiery czy też tabakiera dla nosa ...
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Ostatnio w ramach tej akcji (Po drugie : Autostrada wodna na Wiśle) nadal prowadzonej przez redakcję DB pojawił się kolejny tekst opisujący jedno z miast leżących nad Wisłą - Tczew - i działające niegdyś w tym mieście dwie firmy (już nie istniejące) ściśle związane profilem swojego działania z Wisłą i żeglugą śródlądową. Jedna z nich budowała tabor pływający, druga dbała o infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wyznaczonym odcinku Wisły.

Smutny przykład Tczewa nie jest niestety odosobniony - w takiej sytuacji jest wiele innych miast nadwiślańskich i działających tam różnorodnych firm i przedsiębiorstw, które swój byt zawdzięczały nadrzecznej lokalizacji a ich mieszkańcom dawały możliwość godziwej i stałej pracy (poprzedni ustrój nie znał takiego pojęcia jak obecnie modne i wszechobecne "śmieciówki").

Niedawno szumnie obchodzono i szczycono się ćwierćwieczem jakie upłynęło po zmianie ustroju i wynikającej z tego faktu transformacji przede wszystkim gospodarki. To właśnie gospodarka w wielu krajach jest tym czynnikiem i motorem, który najlepiej pobudza rozwój w wielu dziedzinach, a to z kolei przekłada się na ustawiczny wzrost PKB, dzięki któremu można z budżetu wygospodarowywać pieniądze na różne cele i zadania.
Na kanwie tej całej niedawnej wrzawy propagandowej odnoszącej się do minionego ćwierćwiecza nasuwa się smutna konstatacja, że dla spraw śródlądowych dróg wodnych i żeglugi śródlądowej okres ten został bezpowrotnie zmarnowany. Nie potrafiono wykorzystać potencjału, jaki przejęto po poprzednim systemie (kadra, tabor pływający, infrastruktura, stocznie rzeczne itp.) a plany i wizje gospodarcze kolejnych ekip rządzących nie uwzględniały nie tylko faktu istnienia rzek w tym kraju ale całkowicie zaniedbały i zrujnowały to, co odziedziczono w spadku po minionym ustroju, doprowadzając do tego, że nasze dwie główne rzeki - Wisła i Odra nie tętnią pełnią życia jak kiedyś... ale Polska to taki kraj, gdzie niemal wszystko musi być postawione na głowie ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html

Wcześniejszy artykuł z DB o upadku naszych stoczni rzecznych :
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,t,sa.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Sprawa tak regulacji jak i przywrócenia żeglowności na Wiśle będzie chyba już niedługo ważnym tematem dla planowanego w strukturach nowego rządu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako ważnego z gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Dobrym wydaje się pomysł, aby we wspieranie takich projektów (ich finansowanie) włączyły się spółki Skarbu Państwa, które terenem i obszarem swojej działalności obejmują strefy bezpośrednio przylegające do Wisły. Produkcja "białej energii" to olbrzymia oszczędność i zysk dla środowiska.
Powraca także sprawa przekopu przez Mierzeję Wiślaną, która dla gospodarki Pomorza Gdańskiego (Elbląg i okolice) może stanowić jej ważny składnik.
W dotychczasowej strukturze spółki Skarbu Państwa (ich zarządy i rady nadzorcze) były niezłą synekurą dla partyjnych (PO-PSL) kolesiów ze ścisłego grona - takie ich postrzeganie przez dotychczasowych włodarzy kraju doprowadziło do olbrzymiej patologii i wynaturzeń a przywrócenie im właściwej roli i rangi w całym, nawet lokalnym krwiobiegu gospodarczym jest chyba bardzo pożądane dla dobra obu naszych głównych rzek ...

http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Polskie rzeki i przywrócenie na nich ruchu towarowego mogą zyskać teraz kolejnego sojusznika w postaci Ligi Morskiej i Rzecznej. Walny zjazd delegatów tej organizacji uznał, że po wyborach nowych władz powinna ona większą uwagę skupić na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą żeglugą śródlądową.

Cytat

Jak stwierdziły władze Ligi Morskiej i Rzecznej, główną kwestią, wokół której skupiać będą się działania organizacji, to żegluga śródlądowa. - Pojawiła się szansa, że nasze wieloletnie nawoływania o odbudowę żeglugi śródlądowej wreszcie będą realizowane. Dotyczy to m.in. Wisły, Odry czy planów budowy kanału Niemen - Warszawa. Są to kwestie dla nas kluczowe i zintensyfikujemy działania w tym kierunku - zapewnia Marek Padjas.

Warto może, by RKŻŚ próbowała pozyskać LMiR jako sojusznika w staraniach o odrodzenie żeglugi na naszych rzekach - im więcej organizacji (w tym także pozarządowych) skupionych wokół tej idei, tym chyba bardziej byłby i słyszalny i zauważalny tzw. "vox populi".

Merytoryczna polemika ze strony tych organizacji (jako jednego i dużego frontu) w stosunku do przedstawicieli rządu i podległych im jednostek administracyjnych na pewno wyeliminowałaby zapamiętane z przeszłości chamskie i lekceważące wobec środowiska żeglugowego odzywki typu :

Cytat

- Pokażcie że wozicie więcej wodą to wam zbudujemy śluzy, pogłębimy i zmodernizujemy drogi wodne.
, które pokazywały rzeczywisty stosunek tych jednostek do problematyki żeglugi towarowej na polskich rzekach.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 8 lat temu
Witam !

Tzw. wilkom gdańskich szyprów wiślanych z 1727 roku.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
możesz przeglądać wszystkie wątki dyskusji na tym forum.
możesz rozpocząć nowy wątek dyskusji na tym forum.
nie możesz odpowiadać na posty w tym wątku dyskusji.
nie możesz rozpocząć ankietę na tym forum.
nie możesz dodawać załączniki w tym forum.
nie możesz pobierać załączniki na tym forum.
Moderator: Administrator
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies