O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Rok 2014 dla Wisły i Odry

Ostatnia aktualizacja 9 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Miniony rok skłania do refleksji nad tym, co nas wszystkich (załoga wirtualnego statku, choć sam dołączyłem do niej dopiero na jesieni ub. r.) interesowało najbardziej w kwestiach stanu i ewentualnych perspektyw szeroko pojętej żeglugi śródlądowej niemal we wszystkich jej aspektach - od turystyki i rekreacji poczynając, poprzez sprawy o nieco większym ciężarze gatunkowym jak transport towarów, tabor pływający, stan portów i ich nabrzeży i wyposażenia, stan infrastruktury hydrotechnicznej (śluzy, jazy, drogi wodne, kanały), stan prawny wód śródlądowych itp.

Warto zatem informacje te, które były ważne, dyskusyjne, czasem sporne lub kontrowersyjne (co uwidaczniało się w komentarzach serwisu Aktualności) podzielić na trzy grupy - odrębnie dla Wisły i dla Odry oraz ogólnie traktowany ten temat bez wskazania na konkretną rzekę.
Zestawienie tych informacji i ich przegląd oparłem o znany portal rynekinfrastruktury.pl.
http://www.rynekinfrastruktury.pl//sz...%C4%85dowa

W pierwszej kolejności królowa rzek polskich - Wisła. Następnie Odra i omówienie zagadnień ogólnych.


W I S Ł A :

07.01.2014 Dolna Wisła ważna dla całego kraju
Omówienie artykułu prasowego prof. W. Majewskiego z Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Autor zwraca uwagę na postępującą degradację Dolnej Wisły (odcinek ok. 400 km rzeki), która nie jest wykorzystywana dla żeglugi a jej potencjał hydroenergetyczny jest wykorzystywany zaledwie w 12% (zdaniem autora może to być nawet 50% potencjału krajowego). Zdaniem autora poprawa żeglowności Dolnej Wisły powinna nastąpić poprzez zabudowę rzeki kaskadą stopni piętrzących - powinno być ich osiem, zrealizowano jedynie stopień Włocławek.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


20.01.2014 Rząd blokuje rozwój żeglugi śródlądowej ?
Krytyczna ocena działań i postawy rządu RP, który nadzwyczaj opieszale podchodzi do istotnej sprawy, jaką jest możliwość ratyfikowania europejskiej Konwencji AGN z 1996 r. ("Europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu") dotyczącej głównie żeglugi śródlądowej. Ta zachowawcza postawa rządu RP wpływa negatywnie na możliwości pozyskania przez Polskę z UE znaczących środków, które mogłyby odtworzyć żeglugę górnego odcinka Wisły i wpisać ten odcinek na listę międzynarodowych szlaków wodnych.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...l?cookie=1


04.02.2014 Zdegradowane drogi wodne hamują rozwój transportu śródlądowego
Wypowiedź J. Hopfera (wiceprezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych oraz przewodniczący Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju) o stanie dróg wodnych, stanie infrastruktury hydrotechnicznej i sytuacji polskich armatorów rzecznych.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


05.02.2014 Wisła gorszą "siostrą" Odry ?
Krytyczny artykuł "Dziennika Bałtyckiego" o liście inwestycji rządu RP związanych z żeglugą śródlądową - na dziesięć inwestycji tylko jedna jest poświęcona Wiśle (odbudowa urządzeń regulacyjnych na ostatnich kilometrach rzeki). Listę tych inwestycji układało MŚ a za ich realizację mają być odpowiedzialne właściwe RZGW. Zdaniem gazety tak przyjęte priorytety będą powodowały dalszą degradację królowej rzek polskich.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


04.03.2014 Zdegradowana Wisła uniemożliwia rozwój floty śródlądowej
Kolejny artykuł "DB" omawia pokrótce stan taboru pływającego żeglugi śródlądowej. Przytacza dane GUS odnośnie tych jednostek pływających oraz opinię na ten temat J. Hopfera wiceprezesa Związku Polskich Armatorów Śródlądowych.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


18.03.2014 Połączenie Bałtyk - Adriatyk szansą dla Wisły
Artykuł "DB" omawiający ewentualną szansę sla Wisły (odtworzenie jej żeglowności od Gdańska do Krakowa) w ramach unijnych planów połączenia portów bałtyckich z adriatyckimi (program rozwoju transportów multimodalnych). Problem w tym, że tym programem nie są zainteresowane np. samorządy lokalne i wojewódzkie (małopolskie) ...
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


24.03.2014 Wisła : Walka o drugi stopień wodny
Artykuł "DB" o kolejnych staraniach Społecznego Komitetu ds. Popierania Budowy Stopnia Wodnego na Wiśle Poniżej Tamy we Włocławku – apele i argumentacja spotyka się od 20 już lat z dezaprobatą władz.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


01.04.2014 Korzyści z inwestycji na Dolnej Wiśle
Artykuł zamieszczony w "DB" to wypowiedź prof. W. Majewskiego, dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, w której to zwraca uwagę na możliwość powrotu do koncepcji Kaskady Dolnej Wisły (KDW), który to projekt mógłby nie tylko przywrócić żeglowność Wisły od ujścia Narwi do Gdańska (planowane drogi wodne E40 i E70) ale powstałe przy poszczególnych stopniach wodnych hydroelektrownie oraz zbiorniki wodne ożywiłyby tereny nadwiślańskie na obszarze aż czterech województw.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


29.04.2014 Przygotowania do udrożnienia Dolnej Wisły
Artykuł "DB'' opisuje opracowywaną przez dwie firmy (Arcadis Poland i Grontmij Polska) koncepcję ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia. Jak informuje RZGW Gdańsk pracowanie będzie zawierać propozycje różnych wariantów planowanych działań remontowych lub inwestycyjnych na Wiśle, od Włocławka do jej ujścia. Warianty rozwiązań uwzględniać będą przede wszystkim takie zagadnienia, jak: minimalizację zagrożeń zatorowych, spowodowanych zalodzeniem Wisły i spływającą krą w okresie zimowym, udrożnienie koryta rzeki Wisły, uzyskanie głębokości nawigacyjnej niezbędnej dla pracy lodołamaczy od zbiornika we Włocławku do ujścia Wisły
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html


30.04.2014 Zaktywizować Dolinę Dolnej Wisły
Interpelacja posłów PO (I. Kozłowska, J. Rostowski) skierowana do ministra środowiska, by w obszarze Doliny Dolnej Wisły (DDW) podjąć niezwłocznie działania mające zabezpieczyć stopień wodny we Włocławku, udrożnienie Wisły na tym odcinku dla potrzeb żeglugi i modernizację istniejących wałów przeciwpowodziowych.


05.05.2014 Kozłowska : Żegluga śródlądowa to impuls rozwojowy dla Kujaw i Pomorza
Rozwinięcie zagadnień interpelacji o której wspomniano powyżej w rozmowie z jedną z autorek tejże, posłanką z rejonu Kujaw i Pomorza I. Kozłowską.


26.05.2014 Na Dolnej Wiśle pojawi się system wspomagający żeglugę
Agencja Rozwoju Mazowsza ogłosiła przetarg na opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę. Pojawi się on na odcinku Dolnej Wisły pomiędzy Warszawą a Gdańskiem na drodze wodnej E-40.11.08.2014 1,5 mld zł na inwestycje na Dolnej Wiśle ?
Rozmowa "DB" z byłym marszałkiem woj. pomorskiego a obecnie prezesem Gdańskiego Klubu Biznesu Janem Zarębskim o zarezerwowaniu ok. 1,5 mld PLN na realizację zadań w obszarze DW odnośnie żeglugi transportowej.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html28.08.2014 MIiR : Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
MIiR na prośbę portalu rynekinfrastruktury.pl przedstawiło wykaz inwestycji planowanych do zrealizowania na Wiśle w ramach unijnej perspektywy 2014-20 :
Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle (na łącznej długości 215 km) : orientacyjny koszt wynosi 262 mln zł;
- Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka : orientacyjny koszt 170 mln zł;
- Modernizacja śluz na drodze wodnej Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły " orientacyjny koszt 20 mln zł,;
- Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły w górnym biegu (od km 0 do km 92,6), wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych : orientacyjny koszt: 91 mln zł;
- Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle : orientacyjny koszt 500 mln zł.
Łączna wartość tych inwestycji wyniesie zatem w sumie 1,043 mld PLN.


26.09.2014 Transport śródlądowy po Wiśle : Niewykorzystany potencjał
Portal Morza i Oceany zestawił sytuację na Wiśle z rozwojem transportu śródlądowego na rzekach w Europie Zachodniej.


23.10.2014 Żegluga na Wiśle: Deklaracje pozostają na papierze
Artykuł "DB" o wola społeczna i zainteresowaniu władz odnośnie zagospodarowania Wisły oraz przylegających do niej obszarów. Podpisywane przez samorządy województw nadwiślańskich porozumienia i deklaracje pozostają wciąż na papierze. Przypomniał o tym "Dziennik Bałtycki".
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...l?cookie=1


Zwraca uwagę fakt, że w minionym 2014 r. redakcja dziennika regionalnego "Dziennik Bałtycki" systematycznie zamieszczała cykl artykułów poświęconych Wiśle pod wspólnym tytułem "Po drugie - autostrada wodna na Wiśle". Słabo na tym tle wypadają dzienniki regionalne Mazowsza lub Małopolski, gdzie tematyka wiślana gościła sporadycznie. Zatem redakcji tego dziennika należą się słowa uznania, że podjęła się trudu zwracania uwagi i zainteresowania swoich czytelników tą tematyką.
K
kimiliiPoczątkujący użytkownik Początkujący użytkownik
Dodano 9 lat temu
Ten nierzad wszystko blokuje......
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Informacje z w/w portalu dotyczące Odry.

O D R A :

03.02.2014 Część Odry wypadła ze Strategii Rozwoju Transportu
Z dokumentu Strategia Rozwoju Transportu do 2020 wykreślono z realizacji [b]III etap prac modernizacyjnych na środkowym odcinku Odry - odcinek tej rzeki swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej.. Modernizacja II i II etapu miała opiewać łącznie na 509 mln PLN , a po wykreśleniu III etapu pozostawiono na ten cel jedynie 95 mln PLN. Fakt ten ma poważnie wpłynąć na możliwości żeglugowe na Odrze, gdyż na jej środkowym odcinku są największe zaniedbania.
http://www.24kurier.pl/Archiwum/2014/...-strategii


05.02.2014 Odra: Nie ma co marzyć o podwyższeniu parametrów żeglownych ?
Negatywna opinia wyrażona przez D. Karkosa (prezes stowarzyszenia Teraz Odra) dotycząca rządowych planów rewitalizacji Odry, zwłaszcza rozdziału środków finansowych i ich dysproporcji przeznaczonych na modernizację środkowego odcinka Odry.


10.02.2014 Drożdż: Brak inwestycji na Odrze doprowadzi do niewykorzystania jej potencjału
Władze woj. zachodniopomorskiego (Wydział Infrastruktury i Transportu) krytykują rządowe plany dotyczące inwestycji w infrastrukturę dla rzeki Odry a zwłaszcza ODW. Dokument Implementacyjny Strategii Rozwoju Transportu do 2020 nieadekwatnie określa zasięg inwestycji oraz przeznaczone na ten cel środki z budżetu centralnego. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego niweczy to rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce.


11.02.2014 Jach: Rząd nie widzi konieczności poprawy warunków żeglugi na Odrze
M. Jach poseł z PiS (Pomorze Zachodnie) krytycznie ocenia rządowe plany związane z poprawą żeglowności Odry. Główne zarzuty to nieadekwatne od lat nakłady finansowe na inwestycje odrzańskie a przede wszystkim to, że w roku 2012 ówczesne MTBiGM poformowało Komisję Europejską, że rząd RP nie jest zainteresowany tym, aby Odra uzyskała IV klasę żeglowności. (sic !!!)


12.02.2014 Opolskie : Z niepokojem przyjęliśmy zapisy Strategii Rozwoju Transportu
Kolejne województwo (opolskie) z obawą przyjmuje zmiany w zapisach (pierwotnie czerwiec 2013) DI SRT etap III. UM tego województwa uważa, że odchodzenie od uprzednio przyjętych i ustalonych założeń w sprawie ODW spowoduje negatywne skutki dla opracowywanych dla tego województwa strategii rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego itp., a w konsekwencji będzie dalszą degradacją Odry. Takie działania rządu podważają także sens i istotę tzw. konsultacji społecznych, które ze strony administracji szczebla lokalnego dla tej tematyki są poważnie opracowywanie i przygotowywane (wnioski, założenia) ale później są ignorowane.


14.02.2014 Lubuskie : Mała skala inwestycji na Odrze to krok do dalszej degradacji rzeki
Władze samorządowe kolejnego województwa (lubuskie) także krytycznie oceniają politykę władz centralnych dotycząca inwestycji na Odrze oraz znaczącym cięciom finansowym na planowaną modernizację południowego odcinka Odry (tzw. Odra swobodnie płynąca). Wkreślony z DI SRT etap III modernizacji spowoduje przesunięcie realizacji zakładanych zadań dopiero poza rok 2030 ! Poprawa żeglowności Odry na tym odcinku będzie negatywnie wpływała na rozwój gospodarczy terenów nadodrzańskich w tym województwie.


03.03.2014 Odra : Pula na inwestycje ma jednak zostać pięciokrotnie zwiększona
MIR (prawdopodobnie pod presją krytyki samorządów lokalnych i mediów) ma zwiększyć do pierwotnie planowanych wielkość nakładów finansowych na inwestycje związane z przywróceniem żeglowności na środkowej Odrze (od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej). Jak się okazuje o zmniejszenie tej kwoty (z 509 na 95 mln PLN) wnioskował … sam KZGW (!)
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/artic.../140229441


03.03.2014 Żeglowna Odra zapewni Czechom dostęp do Bałtyku
Czesi są żywotnie zainteresowani żeglowną Odrą, gdyż poprzez nią chcieliby transportować swoje towary w świat. Temu tematowi była poświęcona debata w PE, której uczestnikami prócz samych zainteresowanych i byli także Słowacy. Podniesiono kwestię przywrócenia znaczenia zespołu portowego Szczecin-Świnoujście jako portu morsko-rzecznego, którego ranga w obsłudze barek była największa w latach 1970 - 1990.


19.03.2014 Droga wodna połączy Kędzierzyn-Koźle z Ostrawą ?
Projekt alternatywnej drogi wodnej dla kanału DOL, który miałby łączyć Ostrawę z portem w Koźlu. Ponieważ kanał DOL to inwestycja o dużych nakładach finansowych o której od lat się tylko dyskutuje, stąd zapewne pomysł, aby Czechy poprzez ten kanał mogły wykorzystać możliwości transportowe Odry aż do Szczecina. Ale bez obopólnej i rzeczowej współpracy obu zainteresowanych państw i ten projekt może być tylko kolejnym "dyżurnym" tematem ścisłe powiązanym z żeglugą odrzańską ...


12.05.2014 Bank Światowy wesprze inwestycje na Odrze ?
Omówienie finansowania projektu poprawy żeglowności Odry Środkowej i Dolnej przez Bank Światowy, Unię Europejska i rząd RP.
http://www.strefabiznesu.gp24.pl/arty...swiatowego


05.06.2014 Władze woj. lubuskiego : Drogi śródlądowe powinny znajdować się w kompetencji MIR
Wydaje się, że ewentualne przekazanie kompetencji w zakresie dróg śródlądowych do resortu środowiska wpłynie negatywnie na proces inwestycyjny – oceniają władze województwa lubuskiego - przekazanie kompetencji do MOŚ wpłynie negatywnie na proces inwestycyjny na rzekach tj. drogach wodnych. W kompetencji MOŚ powinna być gospodarka wodna, natomiast transport wodny śródlądowy powinien być w resorcie o tematyce i zadaniach z zakresu transportu i infrastruktury transportowej. Wynika to z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.


12.08.2014 3 mld zł na poprawę żeglowności na Odrze ?
O projekcie polsko-niemieckiej umowy dotyczącej inwestycji na Odrze (pogłębienie koryta rzeki, wydłużenie okresu nawigacyjnego do 300 - 330 dni w roku), które maja przyczynić się do poprawy jej żeglowności. Rozbieżnie wyglądają deklarowane kwoty na te cele przez RZGW Szczecin oraz KZGW : jedni mówią o 3 mld PLN inni natomiast o 2,3 mld PLN (z czego ok. 900 mln PLN ma pochłonąć modernizacja Kanału Gliwickiego.


21.08.2014 Polska i Niemcy wspólnie poprawią parametry żeglugowe Odry
Informacja o najważniejszych aspektach polsko-niemieckiej umowy dotyczącej inwestycji na Odrze :
- Opracowania wspólnej koncepcji regulacji Odry granicznej;
- Likwidacji priorytetowych miejsc limitujących głębokości tranzytowe od strony niemieckiego i polskiego brzegu Odry,
- Skutecznej poprawy regulacji rzeki przez podejmowanie kolejnych przedsięwzięć według uzgodnionej koncepcji regulacji Odry granicznej, w celu osiągnięcia wymagań odpowiadających pracy lodołamaczy i skutecznej ochrony przeciwpowodziowej;
- Dostosowania toru wodnego na jeziorze Dąbie przez jego pogłębienie (bagrowanie) w celu odprowadzania kry lodowej z granicznego odcinka Odry;
- Stworzenia warunków dla żeglugi statków rzeczno-morskich na drogach wodnych w rejonie Szczecina, w celu umożliwienia żeglugi pomiędzy portem Schwedt a Morzem Bałtyckim.


24.08.2014 Zainteresowanie samorządów drogami śródlądowymi musi wzrastać
Wypowiedź Gabrieli Tomik (pełnomocnik prezydenta Kędzierzyna-Koźla ds. Odry), na temat roli samorządów gminnych i powiatowych jako organów m.in. opiniotwórczych, które powinny wykazywać większe zainteresowanie sprawami Odry poprzez planowanie przestrzenne, wnioski do planów i strategii szczebla regionalnego, a także krajowego oraz konkretne inwestycje publiczne realizowane przez samorząd lub w partnerstwie (Czechy, Niemcy).
http://www.nowiny.pl/nowa-wioska/1018...-odry.html


17.10.2014 Z żeglownością Odry nie jest wcale tak źle
Krótkie omówienie konkluzji raportu z rejsu badawczego, który na przełomie września i października został zrealizowany na Odrze z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych oraz Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej w Polsce.


17.11.2014 Odra: Inwestycje za 2,5 do 6 mld zł - potrzebne czy nie ?
Porównanie założeń Kontraktu Terytorialnego, odnoszącego się do poprawy żeglowności Odry do nakładów jakie powinny być zarezerwowane na uzyskanie przez Odrę III i IV klasy żeglowności.


02.12.2014 Lodołamacze będą mogły rozpocząć prace dopiero w styczniu ?
Opieszałość RZGW Szczecin związana z ofertą przetargową na lodołamanie na Odrze, Warcie i Noteci.


09.12.2014 Paraliż żeglugi na Odrze. Śluza w Brzegu Dolnym zamknięta do odwołania
Bulwersująca sprawa zamknięcia do odwołania przez DWINB śluzy w Brzegu Dolnym, co może skutkować paraliżem żeglugi na Odrze. Powodem zamknięcia śluzy jest jej zły stan techniczny w ocenie DWINB, który uprzednio zwracał uwagę na te fakty RZGW Wrocław.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/doc...0pismo.pdf


10.12.2014 RZGW Wrocław : ocena stanu śluzy w Brzegu Dln. nie została należycie uargumentowana
Wypowiedź rzecznika RZGW Wrocław dotycząca decyzji DWINB zamknięcia do odwołania śluzy w Brzegu Dln.


12.12.2014 Chmielowski : Problem ze śluzą to efekt zaniechania wykonywania ustawowych obowiązków
Opinia P. Chmielowskiego o opieszałości RZGW Wrocław odpowiedzialnego za stan techniczny śluzy w Brzegu Dln., który po weryfikacji przez DWINB w roku 2006, nie wypełnił wymaganych tą weryfikacją wniosków i zaleceń pokontrolnych związanych z jej remontem.
Na śluzie przeprowadzone zostały dwie kontrole zlecone przez WINB. Kontrola wrześniowa (2014 r.) stwierdziła, że stan techniczny śluzy jest zły i nakazała dokonanie prac remontowych. Kolejna kontrola, przeprowadzona w listopadzie, stwierdziła, że żadne prace nie zostały przeprowadzone.


12.12.2014 RZGW Wrocław złamał zakaz użytkowania śluzy w Brzegu i prześluzował jeden transport
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrobił wyjątek od nakazu zamknięcia śluzy w Brzegu Dolnym i zezwolił na prześluzowanie jednego z transportów, który utknął przez śluzą. Właściciele stoczni DAMEN w Kędzierzynie-Koźlu zagrozili przerzuceniem na RZGW kar umownych za niedostarczenie w terminie wyprodukowanej barki do odbiorcy.
RZGW Wrocław przyznał, że nie informował armatorów z wyprzedzeniem o ryzyku zamknięcia śluzy.


16.02.2014 Jazłowiecka : Należy nadać priorytet żegludze śródlądowej
Wypowiedź posłanki PO D. Jazłowieckiej dotyczącej ważności spraw żeglugi na Odrze oraz braku konkretnych działań w tej sprawie - na przeszkodzie stoi niepotrzebna nikomu rywalizacja o wpływy oraz marazm decyzyjny.17.12.2014 Doniesienie do prokuratury w sprawie śluzy w Brzegu Dolnym
Doniesienie posła SLD P. Chmielowskiego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o możliwości popełnieni przestępstwa przez S. Gawłowskiego i E. Nawirskiego poprzez zaniechanie swoich obowiązków służbowych, które doprowadziły w konsekwencji do zamknięcia śluzy w Brzegu Dolnym.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/doc...lowski.pdf
http://www.rynekinfrastruktury.pl/doc...wirski.pdf
Edytowany przez ango dnia 13.01.2015, 9 lat temu
A
angoDoświadczony użytkownik Doświadczony użytkownik
Dodano 9 lat temu
Witam !

Przedstawiam trzecią część tych informacji, które dla żeglugi śródlądowej (i nie tylko) okazały się najistotniejszymi wg portalu rynekinfrastruktury.pl w minionym 2014 r. Ten wykaz prezentuje ogólnie pojęta tematykę, nie odnosząc się ściśle do Wisły, Odry lub innych rzek.


O G Ó L N E :


04.03.2014 MIR: Za wcześnie na konkretne deklaracje odnośnie inwestycji na drogach śródlądowych
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o sporządzaniu listy inwestycji na rok 2014 związanych z udrożnianiem dróg śródlądowych w Polsce.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...10308.html


24.03.2014 Inwestycje na drogach śródlądowych za prawie 4 mld zł ?
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przedstawił portalowi rynek infrastruktury.pl wstępną listę projektów inwestycyjnych przewidzianych na drogach śródlądowych w Polsce w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9805.html


28.03.2014 Targi Waterways Expo już w czerwcu
O przygotowaniach go II Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Waterways Expo 2014 (10-12.06.2014), które mają odbyć się w Bydgoszczy. Targom towarzyszy II Międzynarodowa Konferencja i Sejmik Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9714.html


02.04.2014 Drogi śródlądowe traktowane po macoszemu
O dziwnym zarządzaniu i administrowaniu drogami wodnymi w Polsce przez MŚ oraz MRiI - wzajemnej spychologii, braku współpracy, przepływu informacji itp.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9619.html


03.04.2014 NIK alarmuje: Dramatyczny stan dróg śródlądowych
Żegluga śródlądowa w Polsce w zasadzie nie istnieje - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Zgodnie z raportem NIK do użytku nie nadaje się 90 proc. dróg wodnych, a przywrócenie ich do stanu używalności kosztowałoby 14 mld zł.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9585.html


07.04.2014 NIK obnaża stan dróg śródlądowych (cz.1) - 90 procent polskich rzek nie spełnia swoich norm żeglugowych
Na terenie Unii Europejskiej przeciętnie 6,2% towarów transportuje się drogami śródlądowymi. W Polsce - 0,29%. Dane te przytacza opublikowany przez kilkoma dniami raport Najwyższej Izby Kontroli, będący druzgocącą oceną stanu dróg śródlądowych.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9495.html


08.04.2014 NIK obnaża stan dróg śródlądowych (cz.2) - spóźnione działania, brak nadzoru
Dotychczasowe działania ministrów właściwych do spraw transportu oraz prezesów Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie doprowadziły do zahamowania regresu w żegludze śródlądowej – stwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9482.html19.04.2014 Kamola : Niedocenianie dróg śródlądowych to rzecz niesłychana
W Polsce o drogach wodnych śródlądowych praktycznie zapomniano - ocenia, w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl, Marcin Kamola, kierownik ds. rozwoju biznesu w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk, komentując opublikowany niedawno raport NIK.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9232.html


24.04.2014 Żegluga śródlądowa idzie na dno
Ruch na Odrze zamarł. Po Wiśle też nikt nie pływa. O problemach żeglugi śródlądowej pisze "Bloomberg Businessweek Polska". Jak zauważa gazeta, po Odrze, niegdyś ważnej arterii żeglugi śródlądowej, obecnie dziennie przepływa ledwo kilka barek.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9140.html
http://www.rp.pl/artykul/950394,11034...a-dno.html


27.04.2014 Szmit : Rząd zaniedbuje żeglugę śródlądową
Transport śródlądowy w Polsce został w ostatnich latach całkowicie zignorowany przez rząd PO-PSL - ocenia, w rozmowie z portalem "RynekInfrastruktury.pl" Jerzy Szmit, poseł PiS, członek sejmowej Komisji Infrastruktury.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9100.html01.05.2014 Jarosiński: Najpierw zróbmy drogi i koleje, potem bierzemy się za "śródlądówkę"
Nie powinniśmy rozpoczynać dużego procesu inwestycyjnego na drogach śródlądowych., zanim nie skończymy rozbudowy sieci drogowej i kolejowej - ocenia w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-9016.html20.05.2014 DI SRT 2020 : Inwestycje na Odrze i Wiśle, kanału Odra-Dunaj na razie nie będzie
Liczną grupę uwag zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych nad Dokumentem Implementacyjnym do „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” stanowiły postulaty dotyczące rozwoju infrastruktury dedykowanej żegludze śródlądowej.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-8647.html10.06.2014 Szmit : PiS będzie chciało powołać Ministerstwo Żeglugi
Spór pomiędzy ministerstwami o zarządzanie drogami śródlądowymi jest dowodem na to, że rząd PO-PSL nie panuje nad tym zagadnieniem - ocenia Jerzy Szmit, poseł PiS, członek sejmowej Komisji Infrastruktury. Podkreśla też, że PiS ma w swoim programie powołanie wydzielonego Ministerstwa Żeglugi.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-8261.html12.06.2014 NIK nadal krytykuje drogi śródlądowe
Degradacja infrastruktury rzecznej, opieszałość urzędów, a w konsekwencji drastyczny spadek wykorzystania żeglugi śródlądowej w transporcie towarów - to pierwsze z wniosków, z jakimi przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli zapoznał członków sejmowej Komisji Infrastruktury. O szczegółach napisał "Dziennik Bałtycki".
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-8202.html
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...d,id,t.html


14.06.2014 Dlaczego MOŚ chce przejąć całość odpowiedzialności za drogi wodne ?
Ministerstwo Ochrony Środowiska przedstawiło, na prośbę naszej redakcji, swoje stanowisko w sprawie zmian w Ustawie prawo wodne, które to zmiany będą skutkować przejęciem przez MOŚ niemalże całości kompetencji związanych z drogami śródlądowymi.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-8166.html18.06.2014 Rząd o polsko-niemieckiej umowie w sprawie poprawy sytuacji na drogach wodnych
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy między rządem Polski i Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim, przedłożoną przez ministra środowiska. Mowa o ochronie przeciwpowodziowej oraz warunkach przepływu i żeglugi.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-8097.html22.06.2014 Jach : Drogi śródlądowe nie powinny znajdować się w gestii resortu środowiska
Ministerstwo Ochrony Środowiska nie ma doświadczenia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych - ocenia, w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl, poseł Michał Jach (PiS), pytany przez nas o kwestię rywalizacji resortów o przejęcie odpowiedzialności za drogi śródlądowe.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-8062.html23.07.2014 Jakie są główne zalety żeglugi śródlądowej ?
Żegluga śródlądowa należy do najtańszych sposobów transportowania ładunków. Przewożąc taką samą ilość towarów statkami śródlądowymi drogami wodnymi zużywa się prawie 10 razy mniej energii niż transportując je samochodami.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-7555.html28.07.2014 UE naciska na Polskę ws. udrożnienia dróg śródlądowych
Jak zauważa "Dziennik Bałtycki" zmiany w podejściu naszego kraju do problemu przewozów śródlądowych, co wiąże się z udrożnieniem rzek, wymaga Unia Europejska, kładąca nacisk na rozwój kolejowych i śródlądowych szlaków transportowych.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-7503.html21.08.2014 Ekspert ZDG TOR: Zapaść w żegludze śródlądowej
Inicjatywy samorządów, takie jak przekop przez Mierzeję Wiślaną lub port przeładunkowy w Solcu Kujawskim, mogą wzmocnić pozycję żeglugi śródlądowej w Polsce. Obecnie to najsłabiej wykorzystywana gałąź transportu w kraju. Jest jednak szansa na jej ożywienie, bo ekologiczny transport rzekami i kanałami wspiera Unia Europejska. W Polsce brakuje jednak zarówno infrastruktury, jak i floty.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-7150.html02.09.2014 Pyć : Inwestycje na rzekach to priorytet rozwojowy
Rewitalizacja transportowej i śródlądowej żeglugi w Polsce to część strategii rozwoju całego kraju - zapowiedziała Dorota Pyć, podsekretarz stanu w MIR. W tej sprawie odbyło się spotkanie w Kątach Rybackich, które dotyczyło planów rozwoju polskiej części Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...-6990.html


25.10.2014 Prawo wodne: Rząd przychyla się do (złej) koncepcji resortu środowiska
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska. Założenia ustawy są zbieżne z koncepcją przygotowaną przez resort środowiska i wbrew stanowisku Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Czy to dobrze?
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...45849.html19.12.2014 Liberadzki: Państwo wycofało z obowiązku prowadzenia gospodarki rzekami
Obserwujemy od lat niską świadomość dotyczącą znaczenia dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w Polsce - powiedział portalowi RynekInfrastruktury.pl Bogusław Liberadzki, europoseł SLD, były minister transportu i gospodarki morskiej.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...46882.html


Resort środowiska nie jest zainteresowany żeglugą śródlądową
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wia...46696.html
Nie można otworzyć linku - zapewne wycofany przez redakcję portalu ...
możesz przeglądać wszystkie wątki dyskusji na tym forum.
możesz rozpocząć nowy wątek dyskusji na tym forum.
nie możesz odpowiadać na posty w tym wątku dyskusji.
nie możesz rozpocząć ankietę na tym forum.
nie możesz dodawać załączniki w tym forum.
nie możesz pobierać załączniki na tym forum.
Moderator: Administrator
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies