O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

,,Program Ratowania Polskich Dróg Wodnych,,

Ostatnia aktualizacja 11 lat temu
ApisApisSuper administrator Super administrator
Dodano 11 lat temu
Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry "Teraz Odra" zostało powołane przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z Odrą - wśród nich są armatorzy, stocznie, firmy pogłębiarskie i budownictwa hydrotechnicznego, organizacje turystyczne i sportowe oraz osoby fizyczne zainteresowane Odrą. Bezpośrednim celem zawiązania Stowarzyszenia jest gospodarczy i turystyczny rozwój Dorzecza Odry.

Stale pogarszający się stan Odrzańskiej Drogi Wodnej uniemożliwia prowadzenie działalności transportowej na Odrze i jest sprzeczny z wieloma polskimi i europejskimi (unijnymi) aktami prawnymi dotyczącymi śródlądowych dróg wodnych. W związku z tym Stowarzyszenie w swoim programie działania kładzie nacisk na następujące przedsięwzięcia:

1) Przywrócenie w okresie 2-3 lat Odrzańskiej Drodze Wodnej parametrów drogi wodnej III klasy, m.in. poprzez:
a) wybudowanie wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego Racibórz
b) modernizację śluz Kanału Gliwickiego i Odry skanalizowanej
c) wpisanie do katalogu śródlądowych dróg wodnych Wrocławskiego Węzła Wodnego
d) oddanie do użytku stopnia wodnego Malczyce
e) rozpoczęcie budowy następnego stopnia wodnego w Lubiążu
f) naprawę uszkodzonych i zniszczonych budowli regulacyjnych na odcinku Odry swobodnie płynącej (poniżej Malczyc)
g) realizację założeń "Programu dla Odry 2006"

2) W porozumieniu i we współdziałaniu z rządem, parlamentem oraz władzami lokalnymi poprawić Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami tak, aby uwzględniał rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce. Naszym zdaniem w tej Strategii powinny znaleźć się następujące zapisy:
a) przyjęcie przez Polskę umowy AGN, co jest powiązane z innymi projektami europejskimi (siecią TEN-T, Środkowo-europejskim Korytarzem Transportowym CETC). Należy pilnie zgłosić całą Odrzańską Drogę Wodną, a nie jej poszczególne odcinki do sieci TEN-T
b) modernizacja i rozbudowa Odrzańskiej Drogi Wodnej do IV klasy zgodnie ze Zintegrowanym Europejskim Programem Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej NAIADES, art.11 decyzji w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Sieć TEN-T), oraz tzw. Białą Księgą Transportu Unii Europejskiej, a w perspektywie także połączenie Odry Kanałem Łaba-Odra-Dunaj z systemem dróg wodnych innych dorzeczy rzek europejskich
c) rozwój pozostałych dróg wodnych w Polsce (w tym Drogi Wodnej Odra-Wisła) oraz integracja polskich dróg wodnych z siecią dróg wodnych zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie Europy

Dla zrealizowania przedstawionych celów należy:

1) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej podporządkować bezpośrednio rządowi, co pozwoli na to by Prezes KZGW był dysponentem finansowym pierwszego stopnia i zniweluje istniejący stan rozdwojenia kompetencji w sprawie dróg wodnych. KZGW na wzór Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad należy wyposażyć w odpowiednie instrumenty prawne i finansowe do realizowania inwestycji.

2) zorganizować administrację wód w podziale zlewniowym, a nie powielającym podział terytorialny kraju. Umożliwi to spójną politykę w dziedzinie gospodarowania wodami dorzecza, w tym także w sprawie rozwoju dróg wodnych.

3) dyrektorom zlewni nadać status poborcy podatków i opłat za gospodarcze korzystanie z wód. Po odprowadzeniu ustawowej części do budżetu centralnego, zarządzający zlewnią pozostałe środki przeznaczy na utrzymanie i rozwój infrastruktury zlewni (w tym dróg wodnych), co koresponduje z art. 5 i 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Korzyści wynikające z tak postrzeganego rozwoju dróg wodnych i całego dorzecza są wielorakie:

1) odciążenie zatłoczonych dróg kołowych w przewozach - głównie ładunków masowych i niebezpiecznych (paliwa, oleje, chemikalia)

2) realizowanie niemożliwych na drogach kołowych i kolei przewozów wielkogabarytowych

3) modernizację floty (jednostki napędowe ekologicznie czystsze), wprowadzenie specjalnych jednostek pływających do czyszczenia i napowietrzania wód

4) lepsza kontrola i sterowanie spływem wód w celu uniknięcia deficytu w okresach suszy i zapobieganie powodziom w okresach wezbrań

5) przez lepsze głębokości szlaku usprawnienie akcji lodołamania i szybszy spływ lodów, co likwiduje zagrożenie zatorami i powodziami zimowymi

6) poprawa bilansu wodnego w glebie i zwiększenie naturalnej retencji wzdłuż biegu rzeki

7) poprawa jakości wód w obszarze dorzecza, rozwój turystyki, wędkarstwa i rekreacji wodnej, lepsza ochrona środowiska przyrodniczego

8) szanse na rozwój regionów słabszych przemysłowo dzięki turystyce i usługom pokrewnym (hotelarstwo, gastronomia)

9) rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji CO2

Stowarzyszenie uważa, że powyższe cele są spójne z programami ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz są motorem dla zrównoważonego rozwoju wielu dziedzin ludzkiej działalności: produkcji i przetwórstwa, wydobycia surowców, transportu, rolnictwa i leśnictwa, turystyki. Ważnym elementem jest też ochrona zdobyczy cywilizacyjnych wielu pokoleń i nasza powinność wobec pokoleń przyszłych.

Prezes Stowarzyszenia - Dariusz Karkos

Dyr.ds.programowych - Andrzej Podgórski
Andrzej 'Apis' Podgórski
---
Jeśli wydaje ci się, że wiesz wszystko - masz rację: wydaje ci się...
Edytowany przez Apis dnia 29.01.2011, 11 lat temu
możesz przeglądać wszystkie wątki dyskusji na tym forum.
możesz rozpocząć nowy wątek dyskusji na tym forum.
nie możesz odpowiadać na posty w tym wątku dyskusji.
nie możesz rozpocząć ankietę na tym forum.
nie możesz dodawać załączniki w tym forum.
nie możesz pobierać załączniki na tym forum.
Moderator: Administrator
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies