Hierarchia artykułów

Artykuły: 01.4 Ludzie rzeki i żeglugi


Caesar Wollheim - koniec mitów i legend. Część I.
Dla przeciętnego Wrocławianina nazwisko Wollheim nic nie mówi, jego postać, jego wkład w rozwój żeglugi odrzańskiej nawet dla ludzi z branży to tylko legendy, mity i ruiny stoczni na Kozanowie.

Dom kapitanów
Domy wodniaków, barki, tzw. berlinki, holowniki (dziś są pchacze) śluza, przystanie, tor regatowy i ludzie – wszyscy związani z rzeką. Dom Przybytkowskiego nazwany był domem kapitanów. Nie często bowiem zdarza się, by w jednym domu mieszkało jednocześnie sześciu kapitanów żeglugi śródlądowej.

Ginące zawody - Kapitan
Przedstawiamy pierwszy odcinek cyklu poświęconego ginącym zawodom na rzece.

Ginące zawody - przeprawa promowa
Przedstawiamy kolejny odcinek cyklu poświęconego ginącym zawodom na rzece.


Leszek Sosnowski i jego wiślane inspiracje
Trzech ich było – pozostał jeden. Każdy z nich upamiętnił swoją rzekę na swój sposób zupełnie odmienną techniką, ale łączyło ich jedno - ocalić od zapomnienia w formie artystycznej to, co na rzece wtedy widzieli, statki, jakie po nich pływały, porty i przystanie, do których statki te zawijały.

Ludzie i statki Żeglugi Warszawskiej (lata 1960-1992)
Niniejsze opracowanie, pragnę poświęcić Tym, których już nie ma w śród nas, wyrażając im wdzięczność i głęboki szacunek, jak też zachować ich w głębokiej pamięci. A tym wszystkim marynarzom, którzy jeszcze depczą tę ziemie, chcę przypomnieć o statkach i ich załogach Żeglugi na Wiśle, i Żeglugi Warszawskiej z przed półwiecza.

Maniek - czyli taka sytuacja
Wzruszający reportaż filmowy o człowieku - żywej historii pracy na rzece i... samej Wisły - jak ona znajdującego się dziś w skrajnej nędzy. Taka sytuacja...

Maurycy Fajans - jeden z pionierów żeglugi parowej na Wiśle
Jego los związany był ze spółką handlową założoną 27 kwietnia 1848 roku pod nazwą "An­drzej hrabia Zamoyski i Spółka", a konkretne powiązanie z zeglugą miał Główny Zarząd Żeglugi Parowej. W 1871 roku przepro­wadzono farmalną likwidację Spółki. Część ta­baru sprzedano armatorom rosyjskim, pozostałe 3 parawce i 20 gabar zakupił na zasadach publicz­nego przetargu za sumę 55 tysięcy rubli Fajans.

Piszemy o Tobie - Janusz Miszewski
Janusz Miszewski jest kapitanem statku „Małgorzata", który pływa w sezonie letnim po rzece No-gat w Malborku.

Potomkowie flisaków
Wspomnienia dot. galarowania na Wiśle .

Profesjonalizm flisaków
W profesjonalnej zbiorowości ludzi Wisły od XVI do XX w., zauważyć można bez trudu cechującą ich dumę zawodową oraz przekonanie o osobliwej godności i specjalnym powołaniu potrzebnym do uprawiania zawodu flisaka lub marynarza, będącego wprawdzie w pewnym sensie zawodem zaszczytnym ale i niebezpiecznym.

Rybactwo rzeczne zapomniane
Rybołówstwo na Kurpiowszczyźnie i na Górnym Bugu posiada swoisty, inny niż w sąsiednich regionach charakter, przejawiający się w odrębności form szkutniczych i sposobów połowu, które w formie reliktowej przetrwały na Górnym Bugu do chwili obecnej, podczas gdy na terenach sąsiadujących od dawna nie występują.

Rzeka mojego życia
Urodziłem się tu nad brzegiem naszej królowej i od najmłodszych lat związałem się z Wisłą.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies