Czy Polska może nie podpisać umowy AGN?Drukuj

Poprzez opublikowanie tego artykułu pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia działań w kierunku modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci dróg wodnych w Polsce. (...) Należy postawić zasadnicze pytanie "Czy Polska może nie podpisać umowy AGN?". Dla wielu krajów europejskich podpisanie tej umowy ma na celu przyspieszenie prac zmierzających do rozbudowy istniejących dróg wodnych lub budowy zupełnie nowych odcinków. Na podstawie podpisanego polsko-czeskiego "Memorandum …" przeanalizowano sposób poprowadzenia drogi wodnej Odra-Dunaj na odcinku Koźle – Ostrawa, to znaczy całego odcinka na terytorium polskim. Wybrana została optymalna trasa, która najlepiej odpowiada warunkom lokalnym. Jednocześnie w ramach pracy polsko - czeskiej grupy roboczej ustalono podstawowe parametry techniczne przyszłej drogi wodnej.

Przyjęte zapisy w strategicznych dokumentach skazują śródlądowy transport wodny w naszym kraju na dalszą marginalizację. Aby nie dopuścić do tego konieczne jest podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę europejskiej umowy o głównych śródlądowych drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) oraz umieszczenie odcinka polskiej drogi wodnej Odra-Dunaj w Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 oraz Strategii Rozwoju Transportu.

Głos w tej sprawie zabrały między innymi Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry wspólnie ze Stałą Komisją ds. Udziału Społeczeństwa (Uchwała Nr 123 z dnia 2 października 2008 roku) oraz Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry (Uchwała Nr 29/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku). Jednoznacznie poparły wniosek wystąpienia do właściwych instytucji w celu ujęcia tej problematyki w strategicznych dokumentach oraz podpisania umowy AGN.

Należy stwierdzić, że większość prac planistycznych została wykonana, a w części gmin zapis o drodze wodnej znajduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie najważniejsze wydaje się podjęcie decyzji o tym czy i kiedy należy podpisać umowę AGN. Na podstawie rektyfikowanej umowy AGN możliwe będzie podjęcie dalszych kroków w celu rozbudowy sieci dróg wodnych w naszym kraju, pozyskanie unijnych środków, oraz inwestorów do finansowania w ramach PPP. Bardzo ważnym strategicznym celem stanie się wówczas przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do CL Gorzyczki.

Włączenie Odry w europejski system śródlądowych dróg wodnych, jakim jest bez wątpienia projekt drogi wodnej Dunaj – Odra a szerzej rzecz traktując połączenia Morza Bałtyckiego i Północnego z Morzem Czarnym i basenem Morza śródziemnego stanie się największym projektem żeglugowym w Europie Środkowej. Połączenie tej magistrali żeglugowej z szerokim torem z Dalekiego Wschodu jest projektem o znaczeniu ponad europejskim, ze względu na fakt, że z tego połączenia będą korzystać wszystkie kraje europejskie jak również państwa azjatyckie (Chiny, Mongolia, Rosja i Ukraina). Przepływ towarów w jedną i druga stronę koleją żelazną skróci się o 1/3 czas transportu w stosunku do dzisiejszego transportu morskiego (około 30 dni na 10 dni).

Wg wstępnych wyliczeń ta droga może się przemieszczać w obydwie strony m.in. cca 500tyś. kontenerów. Lokalizacja Ponad Narodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Wierzniowice na skrzyżowaniu głównych Transeuropejskich magistral 12 transportowych a Autostrady A1, drogi wodnej E-30, II transeuropejskiego korytarza kolejowego i szerokiego toru z dalekiego wschodu położone w górnośląskiej aglomeracji przemysłowej Katowicko – Ostrawskim, w której mieszka około 6,5 miliona ludzi i znajduje się w tym regionie kluczowy przemysł Czech, Polski i Słowacji. Ten region stale się rozwija o czym świadczy lokalizacja nowych zakładów Opla, Hyundai czy Kia.
mgr inż. Stanisław Staniszewski
Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Górnej Odry w Gliwicach

Pełny tekst artykułu

Pobierz
#1 | Waldemar Wojcik dnia 05.06.2009 16:20
Koledzy! - piszmy petycję do Marszałka Sejmu RP i Prezydenta RP, dlaczego nie ratyfikowano Umowy z 1996r. w/s AGN oraz do KZGW i innych aby wpisać do Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 2030r. oraz Strategii Rozwoju Transportu, polski odcinek drogi wodnej Odra - Dunaj. Ja to zrobię niebawem. Pozdrowienia, w szczególności dla Autora artykółu. Waldemar Wójcik

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 67% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 33% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL