01. Historia żeglugi stara i nowsza (16) 01.1 Statki, żegluga, armatorzy, stocznie (53)
Historyczne opisy jednostek pływających
01.2 Szlaki żeglowne, porty i budowle wodne (47)
Historyczne wzmianki o drogach wodnych
01.3 Legendy, folklor rzeczny, słownictwo (11)
Historyczne uzasadnienia wierzeń, podań, słownictwa i zwyczajów
01.4 Ludzie rzeki i żeglugi (21)
Artykuły, wspomnienia o ludziach, wodniackich rodach
02. Polskie szlaki żeglowne (12)
Opisy rzek, kanałów i jezior, po których mozna pływać.
03. Wspomnienia, felietony (30)
Nasze losy wplecione w historię Szkoły i Żeglugi
04. Rzekami i kanałami (2)
04.1 Rejsy, trasy i ich opisy (19)
Wspomnienia, opisy i doświadczenia z tras rzecznych całego świata
04.2 Żegluga - analizy i porównania (60)
Artykuły przedstawiające wszelkie problemy rzeczne i tematy polemiczne
05. Nie tylko zawód... (31)
Turystyka wodna - wypoczynek na łajbie jakiejkolwiek...
06. Edukacja, przepisy (17)
Artykuły traktujące o potrzebie szkolenia, opracowania dydaktyczne, przepisy, sugestie zmian itp.
07. Prezentacje i fotoreportaże (71)
Więcej obrazów niż tekstu, ale... interesujących.
08. Polonia i emigracja (2)
Nasi za granicami - losy, ciekawostki, porównania...
09.1 O szkole i jej historii (19)
Artykuły o dziejach wrocławskiego Technikum Żeglugi Śródlądowej
09.2 O uczniach i nauczycielach TŻŚ (22)
Opowiadania i felietony o ludziach z wrocławskiej szkoły
10. Morskie opowieści Szczepana (8)
"Staś Nasz Kochany" i jego pióro...
11. Materiały dydaktyczne (8)
Przydatne opracowania służące edukacji żeglugowej
12. Szkolenie zawodowe (7)
Problematyka kształcenia kadr dla żeglugi
Adam Reszka - Nasz Patron (3)
Wspomnienia, fotorelacje, felietony pisane przez nas o Naszym Komandorze
Galerie znaczków (13)
Żegluga śródlądowa w filatelistyce
Wielka Pętla Wielkopolska (10)
Artykuły wyłącznie o tym szlaku pod egidą Towarzystwa Entuzjastów Wielkiej Pętli Wielkopolski